quy đổi aptis sang toeic

Aptis là gì? Bài thi tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh
Kể từ năm 2017,Trường Đại học Bách Khoa Hà Nộiđã công nhận Aptis là một trong các bài thi quốc tế để xét chuẩn đầu ra cho sinh viên trường. Đặc biệt, các bạn sinh viên khi lựa chọn Aptis sẽ được trải nghiệm bài thi 4 kỹ năng trên máy tính, với hình thức và nội dung thân thiện. Không chỉ là một bài thi đơn thuần, Aptis sẽ giúp các bạn sinh viên thực sự hiểu rõ năng lực tiếng Anh của bản thân, và có sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng cho thi tuyển dụng và dễ dàng lựa chọn công việc sau khi ra trường.
Cách dùng mạo từ A, An và The
“A” và “An” dùng chỉ những sự vật, hiện tượng cụ thể người nghe không biết, “The” chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết.Mạo từ “The”– Dùng “The” khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết.Ví dụ The dog is on the chair. (Con chó ở trên ghế ấy)– “The” cũng được dùng để nói về một vật thể hoặc địa điểm đặc biệt, duy nhất.Ví dụ The Eiffel Tower is in Paris. (Tháp Eiffel ở Paris)The Earth revolves around the Sun. (Trái đất xoay xung quanh mặt trời)– Trong một số trường hợp, “The” có thể dùng với danh từ số ít và số nhiều.Ví dụ The cat (Con mèo), The cats (những con mèo)– “The” đứng trước danh từ, xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.Ví dụ The girl in uniform. (Cô gái mặc đồng phục)– Mạo từ “The” đứng trước từ chỉ thứ tự của sự việc như “First” (thứ nhất), “Second” (thứ nhì), “only” (duy nhất)Ví dụ The first day (ngày đầu tiên)The best time (thời gian thuận tiện nhất)The only way (cách duy nhất)– “The” + Danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm động vật, một loài hoặc đồ vậtVí dụ The whale is in danger of becoming extinct (Cá voi đang trong nguy cơ tuyệt chủng)– “The” dùng với một thành viên của một nhóm người nhất địnhVí dụ The small shopkeeper is finding business increasingly difficult. (Giới chủ tiệm nhỏ nhận thấy việc buôn bán ngày càng khó khăn)Mạo từ “The” đứng trước tính từ chỉ một nhóm người, một tầng lớp trong xã hộiVí dụ The old (người già)The rich and the poor (người giàu và người nghèo)– Dùng trước những danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miềnVí dụ The Pacific (Thái Bình Dương);The Netherlands (Hà Lan)– “The” + tên họ (dạng số nhiều) chỉ gia tộc…Ví dụ The Smiths (Gia đình nhà Smiths)Mạo từ “A” và “An”– “A” và “An” có cách sử dụng gần giống nhau. Tuy nhiên, dùng “An” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i) và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm còn lại.Ví dụ An hour (một giờ), a dog (một con chó)– Từ “A” và “An” dùng khi danh từ người nói nhắc đến không đặc biệt.Ví dụ I would like an apple. (Tôi muốn một trái táo.)– “A” và “An” dùng để giới thiệu về thứ lần đầu tiên nhắc tới với người nghe (người nghe chưa biết gì về thứ này). Sau khi giới thiệu, người nói có thể dùng mạo từ “The” khi nhắc tới vật đó.Ví dụ John has a dog and cat. The dog is called Rover, and the cat is called Fluffy. (John có một con chó và một con mèo. Chú chó tên là Rover và chú mèo tên là Fluffy.)– Trong một số trường hợp, “A”, “An” được dùng với danh từ số ítVí dụ A cat (một con mèo)Không sử dụng mạo từ– Mạo từ không được sử dụng khi nói về sự việc chung hoặc nhắc tới ví dụ.Ví dụ I don’t like apples (Tôi không thích táo)– Một số tên quốc gia, thành phố, các bang không dùng mạo từ đứng trước.Ví dụ I live in London. (Tôi sống tại London)Trừ trường hợp của The Philippines, The United Kingdom, The United States of America.– Tên các môn học không sử dụng mạo từVí dụ John studies economics and science.– Trước tên quốc gia, châu lục, núi, hồ, đường.Ví dụ Europe (châu Âu), South America (Nam Mỹ), France (Pháp)– Sau tính từ sở hữu hoặc sau danh từ ở sở hữu cáchVí dụ The girl’s mother (Mẹ của cô gái)– Trước tên gọi các bữa ăn.Ví dụ They invited some friends to dinner. (Họ mời vài người bạn đến ăn tối)– Trước các tước hiệuVí dụ King Louis XIV of France (Vua Louis XIV của Pháp)– Trong một số trường hợp đặc biệtVí dụ In spring/in autumn (vào mùa xuân/mùa thu), last night (đêm qua), next year(năm tới), from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái sang phải).Theo Vnexpress
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch
THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM ——-THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness —————No. 06/2017/TT-BVHTTDLHanoi, December 15, 2017CIRCULARELABORATINGSOME ARTICLES OF THE LAW ON TOURISMPursuant to the Law on Tourism dated June 19,2017;Pursuant to the Government’s Decree No.79/2017/ND-CP dated July 17, 2017 defining functions, tasks, entitlements andorganizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;At the request of Director General of theGeneral Department of Tourism;The Minister of Culture, Sports and Tourismhereby promulgates a Circular to elaborate some articles of the Law on Tourism.Chapter IGENERAL PRO2VISIONS………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66This Circular elaborates some articles of the Lawon Tourism on the person in charge of provision of travel services, trainingprogram, organization of examinations and issuance of certificates of trainingin international and domestic tour operation, procedures for revocation of thelicense for provision of travel services, standards to be satisfied by aprovider of other tourism services qualified for provision of services fortourists, standards in language proficiency, training program, organization ofexaminations and issuance of tour guiding certificates, on-site tour guidingexamination, refresher course for international and domestic tour guides,specimens of application form, notice, record, specimens of license forprovision of travel services and tour guide license, specimens of certificatesand signboards in tourism industry.Article 2. Regulated entities1. Vietnamese and foreign organizations andindividuals involved in tourism activities in Vietnam.2. Tourism authorities, General Department ofTourism, Departments of Tourism, Departments of Culture, Sports and Tourism.3. Organizations and individuals related to tourismactivities.Chapter IITRAVEL SERVICESArticle 3. Persons in charge ofprovision of travel services1. The person in charge of provision of travel servicesis a person who holds one of the following positions the President of theBoard of Directors, the President of the Board of Members, the President of acompany, the owner of a sole proprietorship, the General Director, the Directoror Deputy Director, the head of the travel service division……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66a) Tourism services and travel management;b) Travel management;c) Tour operation;d) Tourism marketing;dd) Tourism;e) Travel tourism;g) Tourism management and business.3. The degree awarded by a foreign traininginstitution shall be acknowledged as prescribed by the Ministry of Educationand Training and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;Article 4. Tourism operationtraining programs………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66a) Basic professional knowledge Vietnamspolitical system, legal documents concerning tourism, introduction to tourism,tourism marketing, tourist psychology and art of communication;b) Professional knowledge and tour operationtraining introduction to travel service providers, tourism market and product,product design and tour program pricing, Vietnam’s tourism areas and tourist attractions,tour operation, sales and customer service, marketing and communications,procedures for domestic air freight, application of information technology toenterprise management and development;c) Practice in domestic tour operation.2. An international tourism operation trainingprogram includes a) Basic professional knowledge Vietnamspolitical system, legal documents concerning tourism, introduction to tourism,tourism marketing, tourist psychology and art of communication, internationalcultural exchange;b) Professional knowledge and tour operationtraining introduction to travel service providers, tourism market and product,product design and tour program pricing, Vietnam’s tourism areas and touristattractions, training in tour operation, sales and customer service, marketingand communications, currency and international settlement in tourism,immigration services, procedures for domestic and international airfreight, application of information technology to enterprise management anddevelopment;c) Practice in international tour operation.Article 5. Organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour operation1. A training institution is allowed to organizeexaminations and issue certificates of training in tour operation if it ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66b) has an examination organization plan whichincludes the following contents tests on the knowledge specified in Article 4,Point a, Clause 3 of this Article, organization procedures, infrastructure andexamination board;c) does not violate regulations on organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour operation within03 years before the day on which the training institution organizes theexamination.2. The training institution shall a) follow inspection, supervision and professionalinstructions given by the General Department of Tourism;b) update and supplement tests twice a year;c) retain examinees’ applications, exam papers,exam results and documents relating to examinations in accordance withregulations of law;d) send notice enclosed with the examinationorganization plan specified in Point b, Clause 1 of this Article to the GeneralDepartment of Tourism at least 30 days before the date of examination;dd) send exam results to the General Department ofTourism and update the list of examinees issued with the certificate on thetravel management website within 45 days from the end of the examination.3. The General Department of Tourism has the powerto ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66b) provide guidance and carry out inspection andsupervision of organization of examinations and issuance of certificates oftraining in tour operation;c) request a training institution not to organizeexaminations in tour operation in case it is discovered that the institutionfails to satisfy the criteria specified in Clause 1 of this Article until itsatisfies all criteria.4. The certificate of training in domestic touroperation and certificate of training in international tour operation shall beissued to the person who has passed the equivalent tour operation examination.Article 6. Procedures forrevocation of the license for provision of travel services in case the travelservice provider terminates its services, dissolves or goes bankrupt1. Application for termination of travel services a) In case the travel service provider terminatesits services, the application consists of a notice of termination of travelservices and issued license for provision of travel services;b) In case the travel service provider dissolves oris dissolved, the application consists of a notice of termination of travelservices, issued license for provision of travel services, a decision ondissolution, the provider’s meeting minute in case the provider dissolves asprescribed in Points a, b and c, Clause 1, Article 201 of the Law onEnterprises, a decision on revocation of the enterprise registration certificateor the judicial decision on dissolution in case the provider dissolves asprescribed in Point d, Clause 1, Article 201 of the Law on Enterprises;c) In case the travel service provider goesbankrupt, the application consists of the judicial decision on initiatingbankruptcy proceedings enclosed with the issued license for provision of travelservices.2. Procedures for revocation of the license forprovision of travel services ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66b) Within 05 working days since receipt of a validapplication, the licensing authority shall issue a decision on revocation ofthe license for provision of travel services. The decision on revocation of thelicense shall be issued to the provider, immigration authority, tax authorityand business registration authority of the province where the provider’sheadquarters is located, and published on the web portal of the licensingauthority and travel service provider management website.3. Refund of deposits after revocation of thelicense for provision of travel services a) After 60 days from the day on which the decisionon revocation of the license for provision of travel services is published onthe web portal of the licensing authority and travel service providermanagement website, in case of no complaints and denunciations related toobligations towards tourists or tourism service providers, the licensingauthority shall request banks to let the travel service provider to withdrawits deposits. In case of complaints and denunciations related to obligationstowards tourists or tourism service providers, the licensing authority shallcooperate with relevant competent authorities in taking actions in accordancewith regulations of law;b) In case the provider goes bankrupt, the depositsshall be decided by the court in accordance with regulations of the Law onBankruptcy.Article 7. Procedures forrevocation of the license for provision of travel services in the casesspecified in Points b, c, d, dd, e, g and h, Clause 1, Article 36 of the Law onTourism1. Within 15 days from the day on which aninspection conclusion is issued by the competent authority, the licensingauthority shall issue a decision on revocation of the license for provision oftravel services. The decision shall be issued to the provider, inspectingauthority, immigration authority, tax authority and business registrationauthority of the province where the provider’s headquarters is located, andpublished on the web portal of the licensing authority and travel serviceprovider management website.2. Within 30 days since receipt of the decision onrevocation of the license, the provider shall submit a report on discharge ofobligations to tourists and tourism service providers under the signedcontract, enclosed with the issued license to the licensing authority.3. After the provider fulfills the obligationspecified in Clause 2 of this Article, deposits shall be refunded as prescribedin Point a, Clause 3, Article 6 of this Circular.Chapter III………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66Article 6. Standards to besatisfied by the procurement service provider qualified for provision ofservices for tourists1. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of procurement services inaccordance with regulations of law.2. Information about origin and quality of goodsshall be clear.3. Prices shall be posted and goods shall be soldat posted prices. Payment by card issued by banks shall be accepted.4. Staff shall behave in a civilized and politemanner.5. Toilets shall be clean, well lit and ventilated.Article 9. Standards to besatisfied by the food and drink establishment qualified for provision ofservices for tourists1. The establishment shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of food and drink services inaccordance with regulations of law.2. Dining rooms shall be well lit, have ventilationsystem and provide comfortable seat. The floor shall be dry, clean andnon-slip. Utensils shall be properly washed and dried. Trash cans must beavailable……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 664. The kitchen shall be airy, provided with spacefor preliminary processing and processing of separate dishes. There must beequipment for preserving and processing food.5. Staff shall behave in a civilized and politemanner, wear uniform and nameplate.6. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 of this Circular.Article 10. Standards to besatisfied by the sports service provider qualified for provision of servicesfor tourists1. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of sports services inaccordance with regulations of law.2. The provider shall have regulations inVietnamese, English and other languages (if necessary). There must be areception, personal belongings storage area and bathroom.3. Infrastructure and equipment for training andcompetition shall be provided. There must be training and competition equipmentfor lease which is suitable for each sport.4. There must be instructors, service staff andrescue workers which are suitable for each sport.5. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 and Clause 5, Article 9 of this Circular……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 661. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of entertainment andrecreation services in accordance with regulations of law.2. The provider shall have regulations, receptionand personal belongings storage area.3. Space, infrastructure and equipment which aresuitable for each type of entertainment and recreation service shall beprovided.4. There must be instructors and service staffwhich are suitable for each entertainment and recreation service.5. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 and Clause 5, Article 9 of this Circular.Article 12. Standards to besatisfied by the healthcare service provider qualified for provision ofservices for tourists1. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of healthcare services inaccordance with regulations of law.2. The provider shall have reception and personalbelongings storage area.3. The provider shall have regulations andprocedures in Vietnamese, English and other languages (if necessary), andinfrastructure and equipment which are suitable for each type of healthcareservice……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 665. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 and Clause 5, Article 9 of this Circular.Chapter IVTOUR GUIDESArticle 13. Foreign languageproficiency standards to be satisfied by tour guides1. The person who has a good command of a foreignlanguage as prescribed in Point c, Clause 2, Article 59 of the Law on Tourismshall satisfy one of the following standards a) He/she holds an associate degree or higher in aforeign language;b) He/she has completed an associate degree orhigher training program designed in a foreign language;c) He/she holds an associate degree or higherissued by a foreign training institution;d) He/she holds a certificate of foreign languageproficiency at least level 4 of Vietnam’s language proficiency framework or atleast level B2 of the Common European Framework of Reference for Languageswhich is still valid or issued within 05 years with respect to the certificateof foreign language provided in the Appendix I hereof……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66Article 14. Tour guiding trainingprogram1. A domestic tour guiding training programincludes a) Basic professional knowledge Vietnamesegeography, Vietnamese history, Vietnamese culture, Vietnam’s political systemand legal documents concerning tourism;b) Professional knowledge and tour guidingtraining introduction to tourism, Vietnam’s tourism areas and touristattractions, tourist psychology, art of communication in tour guiding, tourguiding skills, healthcare services;c) Tour guiding skill practice;d) Tour guiding internship.2. An international tour guiding training programincludes a) Basic professional knowledge Vietnamesegeography, Vietnamese history, Vietnamese culture, history of worldcivilizations, Vietnam’s political system and legal documents concerning tourism;b) Professional knowledge and tour guidingtraining introduction to tourism, Vietnam’s tourism areas and touristattractions, tourist psychology, international cultural exchange, art ofcommunication in international tour guiding, tour guiding skills, healthcareservices, immigration, aviation and accommodation, diplomatic protocol;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66d) Tour guiding internship.Article 15. Organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour guiding1. A training institution is allowed to organizeexaminations and issue certificates of training in tour guiding if it a) is a college-level or higher traininginstitution licensed to provide training in tour guiding, tourism services andtravel management;b) has an organization examination plan whichincludes the following contents tests on the knowledge specified in Article14, Point a, Clause 3 of this Article, organization procedures, infrastructureand examination board;c) does not violate regulations on organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour guiding within 03years before the day on which the training institution organizes theexaminiation.2. The training institution shall a) follow inspection, supervision and professionalinstructions given by the General Department of Tourism;b) update and supplement tests twice a year;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66d) send notice enclosed with the examinationorganization plan specified in Point b, Clause 1 of this Article to the GeneralDepartment of Tourism at least 30 days before the date of examination;dd) send exam results to the General Department ofTourism and update the list of examinees issued with the certificate on thetour guide management website within 45 days from the end of the examination.3. The General Department of Tourism has the powerto a) decide on structure and volume of tour guidingtests according to the knowledge specified in Article 14 of this Circular andpublish them on the web portal of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.The test shall consist of theory and skill parts.b) provide guidance on and carry out inspection andsupervision of organization of examinations and issuance of certificates oftraining in tour guiding;c) request a training institution not to organizeexaminations in tour guiding in case it is discovered that the institutionfails to satisfy the criteria specified in Clause 1 of this Article until itsatisfies all criteria.4. The certificate of training in domestic tourguiding and certificate of training in international tour guiding shall beissued to the person who has passed the equivalent tour guiding examination.Article 16. Examination onon-site tour guiding1. Knowledge about on-site tour guiding ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66c) Verbal communication and non-verbalcommunication skills;d) Problem solving skills;d) Procedures for on-site tour guiding, specializedtour guiding skills2. Knowledge about tourism areas or touristattractions a) General introduction to the area;b) General introduction to the history of thetourism area or tourist attraction;c) Basic characteristics of the tourism area ortourist attraction;d) Comparison of value of the local tourism area ortourist attraction to some equivalent tourism areas or tourist attractions.3. Presentation of the tourism area or touristattraction……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 661. A refresher course for domestic andinternational tour guides consists of 30 lessons, including a) World tourism, trends and prospects;b) National economy, politics and society;c) System of new legal documents concerningtourism;d) State management of tourism;dd) Vietnam’s tourism development, informationabout new or key tourism products;e) Measures for ensuring safety of tourists.2. The Department of Tourism and Department ofCulture, Sports and Tourism shall announce a plan for refresher courseorganization and issue the certificate of completion of refresher course forinternational and domestic tour guides.3. According to the plan for refresher courseorganization announced by the Department of Tourism and Department of Culture,Sports and Tourism, tour guides shall submit the application form to theDepartment of Tourism and Department of Culture, Sports and Tourism……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66Chapter VIMPLEMENTATION CLAUSEArticle 18. AppendixesSpecimens of notices, application forms, licenses,signboards and certificates related to tourism industry are issued togetherwith this Circular.1. Appendix I List of certificates in foreignlanguage proficiency issued by the competent authorities2. Appendix II Specimens of application forms,notices and recordsa) Specimen No. 01 Application form forrecognition of a tourist attraction;b) Specimen No. 02 Application form forrecognition of a provincial tourism area;c) Specimen No. 03 Application form forrecognition of a national tourism area;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66dd) Specimen No. 05 Application form forreissuance/replacement of the license for provision of travel services;e) Specimen No. 06 Notice of termination of travelservices;g) Specimen No. 07 Application form for rating ofa tourist accommodation establishment;h) Specimen No. 08 Record on assessment of atourist accommodation establishment;i) Specimen No. 09 Minutes of the assessment team;k) Specimen No. 10 Application form for issuanceof the signboard showing service standard for tourism;l) Specimen No. 11 Application form for issuanceof a tour guide license;m) Specimen No. 12 Application form forreplacement/reissuance of a tour guide license;n) Specimen No. 13. Application form for refreshercourse for tour guides;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 663. Appendix III. Specimens of the license forprovision of travel services and tour guide licensea) Specimen No. 01 License for provision ofdomestic travel services;b) Specimen No. 02 License for provision ofinternational travel services;c) Specimen No. 03 Tour guide license.4. Appendix IV Specimens of certificatesa) Specimen No. 01 Certificate of training indomestic tour operation;b) Specimen No. 02 Certificate of training ininternational tour operation;c) Specimen No. 03 Certificate of completionof refresher course for domestic and international tour guides;d) Specimen No. 04 Certificate of training indomestic tour operation;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 665. Appendix V Specimens of signboardsa) Specimen No. 01 Rating plate of a rated touristaccommodation establishment;b) Specimen No. 02 Signboard which shows that aprovider of other tourism services is qualified for provision of services fortourists.Article 19. Effect1. This Circular comes into force from February 01,2018.2. From the effective date of this Circular, thefollowing documents and regulations are null and void a) Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL dated December21, 2008 of the Minister of Culture, Sports and Tourism providing guidance onthe implementation of the Governments Decree No. 92/2007/ND-CP dated June 01,2007 elaborating some articles of the Law on Tourism on tourism accommodation;b) Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL dated December31, 2008 of the Minister of Culture, Sports and Tourism providing guidance onthe implementation of the Governments Decree No. 92/2007/ND-CP dated June 01,2007 elaborating some articles of the Law on Tourism on provision of travelservices, branches and representative offices of Vietnam-based foreign tourismenterprises, tour guiding and tourism promotion (hereinafter referred to as”Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL);c) Section VII Article 1 and section VII Article 2of the Circular No. 07/2011/TT-BVHTTDL dated June 07, 2011 of the Minister ofCulture, Sports and Tourism on amendments, replacement or annulment ofregulations on administrative procedures under the management of the Ministryof Culture, Sports and Tourism;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66dd) Article 3 of the Circular No.04/2016/TT-BVHTTDL dated June 29, 2016 of the Minister of Culture, Sports andTourism on amendments to some articles of the Circular No. 15/2012/TT-BVHTTDL,Circular No. 07/2012/TT-BVHTTDL, Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL and CircularNo. 05/2013/TT-BVHTTDL.Article 20. Transition clause1. The certificate of completion of periodic refreshercourse for tour guides prescribed in Clause 4, Section III of the Circular No.89/2008/TT-BVHTTDL, which is issued before January 01, 2018, shall be validwithin the time limit specified in the certificate for replacement of tourguide license.2. The certificate of completion of foreignlanguage test issued by a competent authority as prescribed in Clause 2,Section III of the Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL, which is issued beforeJanuary 01, 2018, shall be valid within the time limit specified in thecertificate for issuance of international tour guide license.3. The certificate of training in tour guidingprescribed in Clause 2, Section III of the Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL,which is issued before March 31, 2018, shall be valid within the time limitspecified in the certificate for issuance of international and domestic tourguide license.4. The procurement service providers and foodservice providers that have been issued with the signboard which shows thatsuch providers are qualified for provision of services for tourist before theeffective date of this Circular may continue to use the signboard until itexpires according to the Decision on issuance of signboard.Article 21. Implementation1. The General Department of Tourism shall assistthe Minister of Culture, Sports and Tourism in organizing the implementationand providing guidelines for this Circular.2. Difficulties that arise during theimplementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry ofCulture, Sports and Tourism (The General Department of Tourism)./……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66THE MINISTER Nguyen Ngoc Thien
Sự khác nhau giữa 4 chứng chỉ tiếng Anh “hot hit” nhất: Lựa chọn nào mới đúng với xu thế?
Hiện nay, cácchứng chỉtiếng Anhkhông còn quá xa lạ đối với nhiều người bởi tính hữu dụng của nó trong môi trường học tập và làm việc hội nhập như hiện nay. Nhưng tùy mỗi chứng chỉ sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Và dưới đây là sự khác biệt giữa 4 chứng chỉ ngoại ngữ “hot hit” nhất hiện nay làIELTS, TOEIC, TOEFL và Aptis.1. Chứng chỉ IELTSIELTS (viết tắt của cụm từ International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn 800 trung tâm trên toàn thế giới. Nội dung đề thi IELTS được phát triển bởi một đội ngũ chuyên gia quốc tế và trải qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu để đảm bảo kỳ thi luôn luôn công bằng và không thiên vị đối với bất kỳ thí sinh nào.Tại Việt Nam, chỉ có duy nhất 2 trung tâm có quyền được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS đó là IDP Và BC (British Council).Để sở hữu chứng chỉ IELTS, bạn phải trải qua kỳ thi IELTS 4 kỹ năng. Kỳ thi IELTS này gồm có 2 hình thức tuỳ thuộc nhu cầu và mục đích của bạn- IELTS Academic (Học thuật) dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.- IELTS General Training (Tổng quát) dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm hoặc vì mục đích định cư nước ngoài.Bài thi IELTS sẽ đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của một người cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tất cả các thí sinh sẽ có phần thi Listening (nghe) và Speaking (nói) giống nhau, riêng Writing (viết) và Reading (đọc) sẽ có chút khác biệt ở 2 hình thức học thuật và tổng quát. Thời hạn bằng của chứng chỉ IELTS sẽ là 2 năm.TIN LIÊN QUANLoạt ảnh xưa – nay cho thấy hành tinh của chúng ta bị tàn phá như thế nào bởi biến đổi khí hậuCó nên lo lắng khi bộ sạc điện thoại bị nóng?Ngôi nhà chỉ 48m2 nhưng có khoảng xanh bắt mắt với phòng khách treo lơ lửngCòn khi nói về lợi ích của việc học và đạt được chứng chỉ IELTS cao thì nhiều vô kể, chẳng hạn như + Học sinh được miễn phí thi tốt nghiệp phổ thông môn ngoại ngữ nếu đó bảng điểm IELTS đạt 4.0 IELTS trở lên và còn giá trị.+ Để đạt được mục tiêu đi du học, các bạn cần phải có chứng chỉ IELTS đạt điểm trung bình 6.0 IELTS. Giá trị bằng IELTS điểm càng cao thì tỷ lệ cơ hội săn càng lớn.+ Bạn sẽ có cơ hội được xét tuyển thẳng vào trường đại học danh giá nếu sở hữu điểm số IELTS cao.+ Chứng chỉ này hiện cũng là yêu cầu chuẩn đầu ra của các trường đại học lớn.+ Sở hữu điểm số IELTS cao thì cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ rộng mở.2. Chứng chỉ TOEFLTOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn nhằm đánh giá khả năng thông thạo trong 4 lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết. Đây là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ). Đ ư ợc bi ết, ch ứng ch ỉ TOEFL có giá trị trong 2 năm.T OEFL đ ư ợc chia l àm 3 d ạng b ài thi ch ính, ph ù h ợp v ới t ừng nhu c ầu v à m ục đ ích c ủa ng ư ời thi – TOEFL iBT Đây là hình thức thi trên Internet để chuyển đề thi từ ETS về trung tâm tổ chức thi. Tuy nhiên, từ cuối năm 2005 thì hình thức thi này đang dần thay thế hoàn toàn cho bài thi trên giấy (PBT) và trên máy tính (CBT). Bài thi gồm 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết và kéo dài trong 4 tiếng. Lưu ý, khi làm bài thi thí sinh có thể ghi chú.- TOEFL CBT Làm bài trực tiếp trên máy tính với 4 kỹ năng nghe, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết luận, kéo dài tối đa 4 tiếng. Với hình thức làm bài này thí sinh không được ghi chú trong khi làm bài, và điểm tối đa của bài thi là 300.- TOEFL PBT Thí sinh sử dụng bút chì để làm bài thi trên giấy và đánh giá các kỹ năng đọc, nghe, ngữ pháp, viết. Hiện nay, hình thức làm bài thi này gần như không còn được sử dụng, trừ những trường hợp khu vực tiến hành thi không có điều kiện để thi iBT hay CBT.Ngoài ra, TOEFL còn chia ra thành TOEFL Junior và TOEFL Primary. Vậy sự khác biệt nữa 2 dạng này là gì?- TOEFL Junior là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ETS dành cho các em học sinh ở bậc trung học cơ sở dựa theo chuẩn TOEFL quốc tế. TOEFL Junior sẽ là tiền đề để các em có thể chinh phục TOEFL iBT nếu có mục đích để đi du học.- TOEFL Primary là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ETS dành riêng cho các em học sinh ở bậc tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng Anh ngữ ngay từ lúc còn nhỏ. TOEFL Primary giúp định hướng cho các em chinh phục bài thi đánh giá trình độ cao hơn như TOEFL Junior, TOEFL iBT.Hiện nay, hầu hết các quốc gia du học phổ biến như Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Úc đều chấp nhận chứng chỉ TOEFL iBT. Các trường đai học ở khu vực Châu Á như Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia cũng đều chấp nhận TOEFL iBT trong quá tuyển sinh. Tuy nhiên để đảm bảo thông tin chính xác, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ lưỡng về yêu cầu tuyển sinh của trường đại học trong tầm ngắm trước để chọn thi chứng chỉ phù hợp.3. Chứng chỉ TOEICTOEIC là kỳ thi tiếng Anh quốc tế (viết tắt của cụm từ Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế). Bài thi TOEIC kiểm tra trình độ tiếng Anh của người không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ để từ đó xác định được khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.Chứng chỉ TOEIC càng ngày càng trở nên phổ biến cho thấy tính hữu dụng của nó trong xã hội hiện nay. Theo ước tính, hằng năm, số lượng người tham dự bài thi này lên đến hơn 14 triệu người. Ngoài ra, TOEIC còn được chấp nhận bởi hơn 9000 học viện, hơn 3000 trường đại học, cao đẳng tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.Bài thi TOEIC bao gồm 2 bài thi riêng biệt là Nghe (Listening) – Đọc (Reading) và Nói (Speaking) – Viết (Writing). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kết hợp đăng ký thi cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết để phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ theo hướng toàn diện hơn.Chia sẻ về những ưu điểm khi ôn luyện bài thi này, nhiều người đánh giá TOEIC không mất quá nhiều thời gian và công sức, tuy nhiên kiến thức đem lại rất nền tảng. Từ vựng của kỳ thi TOEIC tập trung chủ yếu vào môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu. Các chủ đề đều vô cùng gần gũi và thiết thực, có thể áp dụng tốt trong đời sống và công việc hằng ngày.Hiện tại, chứng chỉ TOEIC với mức điểm khoảng 450- 750+ đang là yêu cầu đầu ra của hầu hết các trường đại học/cao đẳng tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp lấy TOEIC là tiêu chí quan trọng khi tuyển dụng nhân viên. Ngoài ra, TOEIC sẽ phù hợp cho những người đi làm muốn được làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh trong công việc.4. Chứng chỉ AptisCho những ai chưa biết, Aptis là bài test do Hội đồng Anh (British Council) đề ra, dùng để kiểm tra trình độ tiếng Anh của các thí sinh. Bài test này có thể kiểm tra cả 4 kỹ năng Listening (Nghe) – Speaking (Nói) – Reading (Đọc) – Writing (Viết) và cả mảng từ vựng cộng với ngữ pháp.Ra đời vào năm 2012, Aptis đã có mặt tại hơn 85 quốc gia trên thế giới. Điểm đặc biệt của bài thi Aptis là hình thức thi (format) trên máy tính thay vì kiểm tra trên giấy thông thường. Chi phí không quá cao mà nhanh chóng thu được kết quả (chỉ sau 48 tiếng là có thể biết kết quả). Chính vì những ưu điểm này mà các trung tâm ngoại ngữ, trường học rất yêu thích Aptis. Bản thân các thí sinh cũng vô cùng hào hứng khi chọn Aptis để tiến hành kiểm tra khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, thiết kế của bài thi Aptis đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhà tuyển dụng, đơn vị đào tạo.Được biết, kết quả Aptis được quy đổi trực tiếp sang Khung chuẩn Ngoại ngữ Châu Âu (CEFR) và tương thích với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Đánh giá được đầy đủ các cấp độ từ A1, A2, B1, B2 đến C1 và C2.Khi thi chứng chỉ Aptis, chúng ta sẽ có được những lợi ích sau đây – Nâng cao kỹ năng tiếng Anh Aptis được đánh giá là một bài thi phức hợp và toàn diện. Sau khi biết được kết quả, thí sinh có thể biết được đâu là sở trường của thí sinh và đâu là điểm yếu cần khắc phục. Không chỉ toàn diện mà Aptis còn được đánh giá là sát với thực tế cuộc sống.- Mở rộng cơ hội việc làm Aptis từ lâu cũng được coi như một tiêu chí để các nhà tuyển dụng đánh giá khả năng ngoại ngữ của các ứng viên và nhân viên. Kết quả tốt mà bạn đạt được qua bài test Aptis sẽ trở thành điểm cộng giúp bạn lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển dụng dễ dàng hơn. Ngoài ra, Aptis cực kỳ dễ sử dụng, dễ thao tác. Hình thức câu hỏi của nó cũng cực kỳ phong phú, đa dạng khiến chúng ta không cảm thấy nhàm chán.Tổng hợpXem thêm Tin liên quanVì sao phi hành gia từng phải “rút hết móng tay” trước khi bước vào vũ trụ?
Thi chứng chỉ ngoại ngữ: Cơ hội rộng hơn cho chứng chỉ nội
Giữa nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, APTIS, TOEFL, TOEIC…, thì có một chứng chỉ nội được nhắc đến, đó là VSTEP.Nhiều trường ĐH sử dụng chứng chỉ VSTEP trong tuyển sinhKỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP- Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) do các trường ĐH trong nước tổ chức thi và cấp. Bài thi đánh giá năng lực VSTEP được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Khung năng lực được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Đề thi VSTEP cũng bao gồm 4 bài thi cho 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết.Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trên giảng đường. Ảnh Công HùngTháng 8/2022, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có 25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung này, trong đó có 10 trường ở Hà Nội, 8 trường ở TP Hồ Chí Minh.Cho đến thời điểm hiện tại, dù Bộ GD&ĐT là nơi ra đề thi, cấp phép cho các trường ĐH tổ chức thi và cấp chứng chỉ nhưng Bộ vẫn chưa chấp nhận chứng chỉ VSTEP để miễn thi ngoại ngữ cho thí sinh. Nhiều chuyên gia cho rằng do quy trình, cách thức đánh giá và đề thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam chưa tạo được uy tín đối với xã hội, nhất là đối với các trường ĐH tốp đầu, hơn nữa chưa được các nước công nhận nên giá trị và phạm vi sử dụng vẫn còn nhiều hạn chế. VSTEP cũng chưa được thế giới công nhận nên thí sinh chọn chứng chỉ quốc tế thay vì chọn chứng chỉ VSTEP.Tuy vậy, từ năm 2023, không chỉ sử dụng các loại chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức khảo thí nước ngoài cấp như IELTS, TOEIC, TOEFL, APTIS…, nhiều trường ĐH của Việt Nam sẽ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do chính các trường trong nước cấp.PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trong Đề án tuyển sinh của trường năm 2022 không xét tuyển chứng chỉ VSTEP. Từ năm 2023, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chính thức sử dụng chứng chỉ VSTEP do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường tổ chức thi, cấp. Với trường ĐH Hà Nội, những năm trước trường không xét chứng chỉ VSTEP nhưng thời gian tới, trường dự kiến sẽ đưa nội dung có sử dụng chứng chỉ VSTEP trong tuyển sinh ra bàn thảo.Là cơ sở giáo dục đầu tiên sử dụng kết quả bài thi VSTEP để xét tuyển vào đại học, đại diện ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin Từ năm 2022, đơn vị này đã sử dụng VSTEP trong phương thức tuyển sinh 2 – xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh phải có chứng chỉ này do trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức riêng dành cho xét tuyển đại học đạt trình độ từ B2 trở lên (tương đương bậc 4), còn hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, kết quả bài thi VSTEP phải đạt trình độ từ C1 trở lên (tương đương bậc 5).Theo một đại diện của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội thì VSTEP là bài thi được Bộ GD&ĐT phê duyệt và cấp phép cho một số trường ĐH đủ điều kiện để tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Qua lần xét tuyển đầu tiên, trường ĐH Ngoại ngữ nhận định thí sinh sử dụng kết quả thi VSTEP để xét tuyển vào trường có năng lực tốt. Năm 2023, nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng chứng chỉ này để xét tuyển sinh vào trường.Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng dự kiến đưa Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP vào tuyển sinh năm 2023. Chi tiết về việc sử dụng chứng chỉ để tuyển sinh sẽ được ban hành trong đề án tuyển sinh 2023 được công bố trong thời gian tới. Đơn vị có thể sẽ sử dụng chứng chỉ của tất cả các trường, học viện được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ và sẽ ưu tiên xét tuyển với những thí sinh đạt từ bậc 4 trở đi.Cùng với đó, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa tiếp tục đề nghị 9 trường thành viên công nhận chứng chỉ tiếng Anh VSTEP của Việt Nam để tuyển sinh, đào tạo và xét công nhận tốt nghiệp; quy định thang bậc quy đổi sang thang điểm tương ứng với chứng chỉ quốc tế IELTS cũng được nhiều trường đưa ra.Được biết, lệ phí thi VSTEP khoảng 1,5 – 1,8 triệu đồng một lần thi, tùy nơi tổ chức. Thông tin về kỳ thi, định dạng đề thi, lịch thi luôn đăng tải công khai trên website chính thức của 25 trường đại học, học viện được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ VSTEP.Phụ thuộc mục đích sử dụngNguyễn Bảo Ngân, sinh viên năm thứ 5 ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ “Em có nghe nói về VSTEP nhưng em không chọn thi chứng chỉ này do trong bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh của trường em hiện tại chưa thấy xuất hiện VSTEP. Em cũng không chọn IELTS theo xu hướng mà chọn TOEIC bởi qua tìm hiểu thì các đơn vị tuyển dụng chuyên ngành của em thường đưa ra điều kiện có chứng chỉ TOEIC. Theo em, chứng chỉ nào cũng tốt nhưng trước khi thi, thí sinh nên tìm hiểu và xác định mục đích sử dụng của chứng chỉ, từ đó có lựa chọn tốt nhất”.Là một trong 25 ĐH, học viện trên cả nước được Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) theo Công văn số 2059/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019, kể từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được ghi nhận là một trong các đơn vị có lượng thí sinh đăng ký và tham gia dự thi khá ổn định.“Từ năm 2019 – 2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên số lượng các đợt thi trong những năm này không được như kế hoạch, trung bình khoảng 7 – 8 đợt thi/1 năm, cá biệt năm 2021 chỉ tổ chức được 3 đợt thi. Từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi tháng nhà trường tổ chức 1 đợt thi, trung bình mỗi đợt thi ước chừng có 500 – 600 thí sinh đăng ký tham dự. Thí sinh đến trực tiếp điểm thi tại trường để thi trên máy và nếu đạt yêu cầu sẽ được nhận chứng chỉ trong vòng 1 tháng tính từ thời điểm tham dự kì thi” – PGS. TS Dương Giáng Thiên Hương – Giám đốc Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết.Cũng theo PGS. TS Dương Giáng Thiên Hương, tại thời điểm tạm hoãn thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS thì số thí sinh đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn ổn định như trước, không có biến động. Đối tượng dự thi chủ yếu là sinh viên, học viên sau ĐH, cán bộ, nhân viên đã đi làm; do đó mục đích thi chứng chỉ của người tham dự kì thi có thể để đảm bảo chất lượng đầu ra theo yêu cầu của trường ĐH hoặc phục vụ nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về cán bộ của đơn vị công tác.Nguyễn Thu Hảo, sinh viên năm thứ năm (ĐH Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết “Ở lớp em, có nhiều bạn chọn thi IELTS vì có mục tiêu du học hoặc xin học bổng, còn em chọn và đăng ký thi VSTEP vì lệ phí thi thấp hơn và quan trọng là em muốn có chứng chỉ để xin vào làm việc tại cơ sở y tế của Việt Nam, VSTEP cũng để đảm bảo yêu cầu đầu ra môn ngoại ngữ của trường”.Như vậy, chọn lựa chứng chỉ loại nào và kỳ thi nào hoàn toàn là quyền của thí sinh. Thí sinh căn cứ mục đích sử dụng chứng chỉ để đăng ký các kỳ thi phù hợp. Mỗi loại chứng chỉ đều có thời hạn nhất định nên thí sinh cần lưu ý và tìm hiểu thời gian đăng ký thi. Và điều quan trọng nữa, đó là mỗi kỳ thi đều có những yêu cầu nhất định về kiến thức, vì vậy điều tiên quyết để đảm bảo có chứng chỉ ngoại ngữ là vốn kiến thức thí sinh cần chuẩn bị để tự tin bước vào các kỳ thi.Danh sách 25 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng; ĐH Thái Nguyên; ĐH Cần Thơ; ĐH Hà Nội; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Vinh; Học viện An ninh Nhân dân; ĐH Sài Gòn; ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; ĐH Trà Vinh; ĐH Văn Lang; ĐH Quy Nhơn; ĐH Tây Nguyên; ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học Quân sự; ĐH Thương mại; Học viện Cảnh sát Nhân dân; ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; ĐH Kinh tế -Tài chính TP Hồ Chí Minh; ĐH Bách khoa Hà Nội.
Thông báo thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) tháng 10/2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm giúp Sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định,Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)phối hợp vớiphòng Đào tạo,Viện Ngoại ngữvà các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kỳ thi tiếng Anh nội bộtháng 10/2022(mã đợt L99)diễn ra hằng tháng (vào 1-2 tuần cuối mỗi tháng) theo nội dung như sau
ạn: “Tội
Đến trưa ngày 10/11, cả IDP và Hội đồng Anh (British Council) – hai đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam, đều thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của tổ chức này ở Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trước thông tin kỳ thi IELTS tạm thời bị hoãn khiến nhiều phụ huynh và học sinh không khỏi băn khoăn và lo lắng rằng tiến trình công việc, học tập cá nhân có thể bị ảnh hưởng. Lý do là bởi IELTS đã trở thành chứng chỉ phổ biến tại Việt Nam, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như học tập, làm việc và định cư ở nước ngoài.Đến trưa ngày 10/11, cả IDP và Hội đồng Anh (British Council) đều thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của tổ chức này ở Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh minh hoạ)”Tội nhất học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng đến tiến trình ôn Đại học”Những năm trở lại đây, ngày càng nhiều trường Đại học có xu hướng gia tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Qua thống kê đến năm 2021, cả nước có khoảng hơn 60 cơ sở đào tạo sử dụng chứng chỉ quốc tế IELTS là tiêu chí để ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng. Đứng trước thực tế đó, nhiều học sinh đã bắt đầu ôn thi chứng chỉ IELTS từ sớm với mong muốn gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường, chuyên ngành mơ ước.Tối ngày 9/11, Hải Long (18 tuổi, Hà Nội) cũng là một trong những thí sinh nhận được thông báo tạm hoãn kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh. Đọc nội dung chia sẻ về việc tất cả kỳ thi IELTS tại Việt Nam bị tạm hoãn, Long rất bất ngờ và hoang mang. Bởi nam sinh này đang dùng chứng chỉ IELTS để làm tiêu chí xét tuyển thẳng và thi tuyển vào các trường Đại học.”Mình bắt đầu ôn thi IELTS từ năm lớp 11. Bản thân mình cũng dành rất nhiều thời gian cho việc ôn chứng chỉ này nên việc kỳ thi bị tạm hoãn khiến mình khá thất vọng. Mục tiêu của mình là đạt từ 8.0 – 9.0 IELTS để xét tuyển vào đại học, những môn khác trên lớp chỉ học với mục đích vừa đủ để thi tốt nghiệp.Việc hoãn kỳ thi IELTS khiến mình lo ngại tiến trình ôn thi tốt nghiệp bị ảnh hưởng vì dẫu sao, bây giờ đã là thời điểm cuối học kỳ một rồi. Hiện tại mình vẫn đang nghe ngóng xem thời gian bắt đầu lại kỳ thi IELTS là bao giờ, để có những điều chỉnh kịp thời. Nếu kỳ thi IELTS bị hoãn quá lâu, khiến mình phải ôn môn tiếng Anh để thay thế chứng chỉ này thì khá là vất vả với học sinh cuối cấp như mình”,Long tâm sự.Nhiều học sinh lớp 12 đang chờ đợi thông báo chính thức về thời gian tổ chức lại thi IELTS khi đã dự định dùng chứng chỉ này xét tuyển vào các trường Đại họcChị Thanh Hương (50 tuổi, Hà Nội) – một phụ huynh có con đang học lớp 12 cũng không giấu nổi lo lắng khi nhắc đến việc các kỳ thi IELTS bị tạm hoãn ở Việt Nam. Chị Hương cho biết, con chị dự định thi IELTS trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, do đến thời điểm hiện tại chưa có thông báo thời điểm chính thức tổ chức lại kỳ thi IELTS, nên chị không khỏi lo lắng con gái sẽ chểnh mảng trong chuyện học tập, khiến kết quả bài thi không được như ý.Chị Hương nói “Tội nhất học sinh lớp12 bị ảnh hưởng quá trình ôn thi Đại học. Con gái tôi đã dành trọn 1 năm trời để ôn thi IELTS nhưng giờ kỳ thi bị tạm hoãn nên tôi rất lo lắng. Dẫu biết kỳ thi bị hoãn rồi sẽ nhanh chóng được mở lại, thế nhưng con gái đang cần IELTS để xét tuyển Đại học. Cũng vì thế, cha mẹ muốn kỳ thi sớm được tổ chức, vì hiện tại cháu đã học hành chín rồi, nếu để quá lâu thì sợ con quên kiến thức, đạt kết quả không tốt.Lớp của con gái tôi cũng có khá đông các bạn đang chuẩn bị IELTS. Từ tối hôm qua, các gia đình nhận được thông tin kỳ thi IELTS bị hoãn đều bàn tán nhiều lắm. Ai cũng lo nhất là kế hoạch ôn thi tốt nghiệp của con bị ảnh hưởng nếu thời gian hoãn thi quá lâu”.Phụ huynh cũng trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng khi có con dùng kết quả thi IELTS để xét tuyển Đại học (Ảnh minh hoạ)Cùng chung cảm xúc hoang mang và lo lắng khi kỳ thi IELTS bị tạm hoãn là cô bạn Hương Mai (18 tuổi, Hà Nội). Mai cho biết bản thân cần chứng chỉ IELTS để hoàn tất hồ sơ đi du học. Nếu kỳ thi bị hoãn vô thời hạn ở Việt Nam, cô sẽ phải kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, ảnh hưởng cả tiến trình chuẩn bị đi du học.”Việc thay đổi ngày thi tác động ít nhiều đến tâm lý mình. Mình biết nhiều bạn lớp 12 còn lo lắng hơn mình vì bạn cần kết quả IELTS gấp để làm hồ sơ du học hoặc nộp vào các trường. Mình thấy nhiều trường hợp các bạn cần chứng chỉ IELTS gấp, họ đang bàn nhau sẽ phải qua Thái Lan hoặc Singapore để thi”.Sinh viên cuối cấp lo thời gian tốt nghiệp bị ảnh hưởngHiện nay, nhiều trường Đại học yêu cầu sinh viên phải có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu thì mới được phép ra trường. Theo đó, nhiều sinh viên phải tham gia các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, Aptis… để thông qua chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của trường Đại học.Ngay khi có thông báo hoãn tổ chức các kỳ thi IELTS ở Việt Nam, nhiều sinh viên cuối cấp lo ngại thời gian tốt nghiệp bị chậm lại, gây ảnh hưởng đến quá trình xin việc hoặc học tiếp chương trình đào tạo bậc cao hơn.Trên hội nhóm của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tài khoản tên N.A đã hỏi nhà trường về biện pháp hỗ trợ hay điều chỉnh quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trước thông tin kỳ thi IELTS và Aptis tại Việt Nam bị hoãn. Được biết, Đại học Kinh tế Quốc dân đều dùng cả kết quả thi IELTS và Aptis để làm chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên.Tài khoản này viết “Em là sinh viên khóa 61 và đang làm chuyên đề tốt nghiệp, dự kiến sẽ bảo vệ trong tháng 12 tới và dự kiến tốt nghiệp tháng 3. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục vừa có quy định sẽ thanh tra các kì thi tiếng Anh lấy chứng chỉ nước ngoài (dù hiện tại mới có thông tin về IELTS và Aptis bị ảnh hưởng nhưng khả năng rất cao là TOEIC cũng sẽ bị thanh tra luôn), nên lịch thi IELTS của em bị hoãn và có thể ảnh hưởng đến việc nộp đủ hồ sơ để xét tốt nghiệp.Không biết với trường hợp này thì Nhà trường có dự tính sẽ hỗ trợ hay điều chỉnh như thế nào không hay em bắt buộc phải đăng kí xét tốt nghiệp vào đợt sau ạ?”.Một sinh viên cuối cấp trường Đại học Kinh tế Quốc dân thắc mắc nhà trường có điều chỉnh như thế nào về quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh trước thông tin kỳ thi IELTS và Aptis bị tạm hoãnĐứng trước thông tin kỳ thi IELTS bị tạm hoãn, Minh Nhật (22 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, anh chàng dự định đăng thi chứng chỉ này vào tháng 12 tới để thông qua chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của nam sinh đã bị tạm hoãn vì một số kỳ thi chứng chỉ Ngoại ngữ đã bị hoãn vô thời hạn.”Mình đã tốn gần chục triệu để đăng ký ôn thi IELTS, giờ chuyển sang thi chứng chỉ TOEIC để thay thế thì hơi lãng phí tiền bạc. Mình dự định sẽ tốt nghiệp trong tháng 4 nhưng việc thi IELTS bị hoãn có thể làm chậm tiến trình tốt nghiệp Đại học của mình.Điều này khiến mình khá lo lắng, bởi trong quá trình xin việc, nhiều công ty hoàn toàn có thể ép mức lương của sinh viên mới ra trường xuống so với năng lực khi chúng mình chưa có bằng tốt nghiệp. Đó là chưa kể, nhiều công ty bắt sinh viên phải có bằng Đại học mới được nhận vào làm”, anh chàng lo lắng.”Mình hy vọng các đơn vị tổ chức thi IELTS và Bộ Giáo dục – Đào tạo sớm có thông báo cụ thể về thời gian thi lại IELTS để sinh viên như mình có kế hoạch chuẩn bị cho lịch trình tương lai”, Minh Nhật nhấn mạnh.Hiện tại, cả IDP và Hội đồng Anh (British Council) – hai đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam, đều thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của tổ chức này ở Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.Lý do hoãn được đề cập chính thức, nhưng hiện nhiều người cho rằng có liên quan đến những vấn đề phát sinh tại một số địa điểm tổ chức thi IELTS ở Việt Nam. Thực tế, trong văn bản số 5871/BGDĐT-QLCL gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định, trong thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ, nên tiềm ẩn những nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.Tổng hợp
Thông báo thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) tháng 9/2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm giúp Sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định,Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)phối hợp vớiphòng Đào tạo,Viện Ngoại ngữvà các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kỳ thi tiếng Anh nội bộtháng 9/2022(mã đợt L98)diễn ra hằng tháng (vào 1-2 tuần cuối mỗi tháng) theo nội dung như sau
thủ tục nhận kết quả
Thí sinh khi đăng ký dự thiAptis quốc tếcủa Hội đồng Anh (British Council) tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có thểtra cứu điểm thi online, sau đó nhận trực tiếp 01 phiếu điểm kết quả thi (Candidate Report) do Hội đồng Anh Việt Nam cấp tại101-C3B, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nếu đãđăng ký chuyển phát nhanh, trung tâm sẽ chuyển tới thí sinh thông qua dịch vụ của bưu điện.Mẫu phiếu điểm kết quả thi Aptis như hình dưới đây 1. Đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh kết quảThí sinh đăng ký trực tiếp tại phòng thi (không tiếp nhận yêu cầu sau ngày thi)Thí sinh tự điền thông tin người nhận kết quả vào bì thư và nộp phí cho bưu điện VNPostThí sinh sẽ nhận được bưu phẩm sớm nhất10 ngày làm việckể từ ngày thi2.Thời hạn & thủ tục nhận kết quả thiSau mỗi đợt thi, Hội đồng Anh (British Council) sẽ tiến hành chấm bài thi của thí sinh và in phiếu điểm kết quả thi (Candidate Report). Ngay sau khi nhận được kết quả này (bản mềm / bản cứng) từ Hội đồng Anh, trung tâm sẽ tiến hành trả cho thí sinh.Sớm nhấtsau khi thi 5-7 ngày làm việc(không bao gồm T7, CN và nghỉ lễ) thí sinh có thể tra cứu kết quả online (xem phía dưới).Sớm nhấtsau khi thi 7-8 ngày làm việc(không bao gồm T7, CN và nghỉ lễ), thí sinh có thể nhận phiếu điểm kết quả thi (bản cứng).Hạn cuối nhận phiếu điểm Chậm nhất2 tuầnsau khi có kết quả thi.Về việc phúc khảo kết quả thi Hiện Hội đồng Anhkhông cung cấp dịch vụ phúc khảobài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi chỉ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.3. Thủ tục chuyển điểm đối với SV Đại học Bách Khoa HNSau khi có kết quả thi chính thức (bản cứng) từ1-2 ngày làm việc(trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ), trung tâm sẽ tổng hợp danh sách và chuyển điểm thi về phòng Đào tạo (theo MSSV của thí sinh khi đăng ký thi). Việc cập nhật, quy đổi và xử lý sau đó sẽ theo lịch làm việc của phòng Đào tạo. Sinh viên cần kiểm tra lại trên trang sis / ctt-daotao sau khoảng thời gian trên để đối chiếu kết quả cập nhật.Trong trường hợpSV đăng ký thi tại địa điểm khác(không đăng ký thi tại trung tâm) thì cần nộp bản photo phiếu điểm để làm thủ tục xác minh (thủ tục hậu kiểm). Tùy thời điểm nộp và xác minh của Hội đồng Anh và các đơn vị liên quan, quá trình này có thể mấttừ 2-5 tuần.4. Tra cứu kết quả thi trực tuyến (online)Ngay sau khi nhận được báo cáo (bản mềm) của Hội đồng Anh (BC), trung tâm sẽ cập nhật điểm thi tại đây. Thông thường, thí sinh có thể tra cứusau 5-6 ngày làm việc(sớm nhất). Kết quả online có giá trị tham khảo trong thời gian chờ bản cứng.Xemcách tính điểm APTIStại đây.5. Lịch trả kết quả (bản cứng)Sớm nhất sau khi thi7-9 ngày làm việc(không bao gồm T7, CN và nghỉ lễ), thí sinh có thể nhận kết quả (bản cứng). Khi lấy kết quả, cần xuất trìnhCMND/CCCD/HC(bản gốc) của thí sinh. Nếu lấy hộ cần mang thêmbiên lai / lệnh chuyển tiền.Thời gian 8-11h30,14-16h30các ngày trong tuần và sáng thứ bảy.Địa điểm 101-C3B, ĐH Bách Khoa Hà NộiNgày thiKết quả onlineHạn trả bản cứngNơi nhậnNgày 08,09.10×18.10.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 01,02.10×10.10.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 24,25.09×05.10.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 17,18.09×27.09.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 10,11.09×20.09.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 04,05.09×14.09.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 27,28.08×07.09.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 20,21.08×30.08.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 13,14.08×23.08.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 06,07.08×17.08.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 30,31.07×11.08.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 23.07×03.08.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 16,17.07×26.07.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 09,10.07×20.07.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 02,03.07×13.07.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 25,26.06×06.07.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 18,19.06×28.06.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 11,12.06×21.06.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 04,05.06×14.06.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 28,29.05×08.06.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 21,22.05×01.06.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 14,15.05×24.05.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 7,8.05×13.05.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 23, 24.04×05.05.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 16,17.04×24.04.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 12.04×20.04.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 2,3.04×14.04.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 26, 27.03×06.04.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 19,20.03×28.03.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 12,13.03×17.03.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 5,6.03×17.03.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 26,27.02×08.03.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 19, 20.2×03.03.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 18.02×03.03.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 12,13.02×27.2.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 22,23.01×09.2.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 15,16.01×25.1.2022 + 30 ngày101-C3BNgày 8, 9, 10.01×18.1.2022 + 30 ngày101-C3B== NĂM 2022 ==Lịchđăng ký thi APTIS quốc tếcác đợt tiếp theo >>https //cla.hust.edu.vn/tag/thong-bao-thi-aptis/Trung tâm nhậnđăng ký thitrong thời gian từ1-6 tuầntrước mỗi đợt thi.6. Cấp lại phiếu điểmTrường hợp thất lạc / mất phiếu điểm Aptis cần cấp lại hoặc cần cấp bổ sung, thí sinh vui lòng liên hệ trực tiếp vớiHội đồng Anh(British Council) Số hotline 18001299Địa chỉ 20 Thụy Khuê, quận Tây HồXem thêm

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *