công thành boom

Boom – Công Thành ( Shrimpp Team).mp3 Hào tomaco
Your current browser isnt compatible with SoundCloud. Please download one of our supported browsers.Need help?
Công Thành
Với dáng người cao lêu nghêu, Công Thành được mệnh danh là sếu vườn ngay từ khi mới bước chân đến với ca nhạc, khởi đầu trong lĩnh vực nhạc trẻ với những nhạc phẩm kích động ngoại quốc, phần lớn là những nhạc phẩm Pháp trong thời kỳ đầu tiên của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Những người trưởng thành trong thập niên 60 ở Sài Gòn khó có thể quên được hình ảnh của sếu vườn Công Thành – một học sinh Jean Jacques Rousseau (trường Lê Quý Đôn ngày nay)- uốn éo, lắc lư trong những nhạc phẩm như Ca Ne Peut Plus Durer Comme Ca, Bebop Alula hay Est-ce Que Tu Le Sais (Whatd I Say) trong c…read more
Boom (CT Remix)
Với dáng người cao lêu nghêu, Công Thành được mệnh danh là sếu vườn ngay từ khi mới bước chân đến với ca nhạc, khởi đầu trong lĩnh vực nhạc trẻ với những nhạc phẩm kích động ngoại quốc, phần lớn là những nhạc phẩm Pháp trong thời kỳ đầu tiên của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Những người trưởng thành trong thập niên 60 ở Sài Gòn khó có thể quên được hình ảnh của sếu vườn Công Thành – một học sinh Jean Jacques Rousseau (trường Lê Quý Đôn ngày nay)- uốn éo, lắc lư trong những nhạc phẩm như Ca Ne Peut Plus Durer Comme Ca, Bebop Alula hay Est-ce Que Tu Le Sais (Whatd I Say) trong c…read more
Boom (CT Remix)
Với dáng người cao lêu nghêu, Công Thành được mệnh danh là sếu vườn ngay từ khi mới bước chân đến với ca nhạc, khởi đầu trong lĩnh vực nhạc trẻ với những nhạc phẩm kích động ngoại quốc, phần lớn là những nhạc phẩm Pháp trong thời kỳ đầu tiên của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Những người trưởng thành trong thập niên 60 ở Sài Gòn khó có thể quên được hình ảnh của sếu vườn Công Thành – một học sinh Jean Jacques Rousseau (trường Lê Quý Đôn ngày nay)- uốn éo, lắc lư trong những nhạc phẩm như Ca Ne Peut Plus Durer Comme Ca, Bebop Alula hay Est-ce Que Tu Le Sais (Whatd I Say) trong c…read more
BOOM – CONG THANH REMIX
Your current browser isnt compatible with SoundCloud. Please download one of our supported browsers.Need help?
Boom (CT Remix) – Single
Với dáng người cao lêu nghêu, Công Thành được mệnh danh là sếu vườn ngay từ khi mới bước chân đến với ca nhạc, khởi đầu trong lĩnh vực nhạc trẻ với những nhạc phẩm kích động ngoại quốc, phần lớn là những nhạc phẩm Pháp trong thời kỳ đầu tiên của phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Những người trưởng thành trong thập niên 60 ở Sài Gòn khó có thể quên được hình ảnh của sếu vườn Công Thành – một học sinh Jean Jacques Rousseau (trường Lê Quý Đôn ngày nay)- uốn éo, lắc lư trong những nhạc phẩm như Ca Ne Peut Plus Durer Comme Ca, Bebop Alula hay Est-ce Que Tu Le Sais (Whatd I Say) trong c…read more
Amazon.com
Enter the characters you see belowSorry, we just need to make sure youre not a robot. For best results, please make sure your browser is accepting cookies.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *