quy đổi điểm aptis sang toeic

Aptis là gì? Bài thi tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh
Kể từ năm 2017,Trường Đại học Bách Khoa Hà Nộiđã công nhận Aptis là một trong các bài thi quốc tế để xét chuẩn đầu ra cho sinh viên trường. Đặc biệt, các bạn sinh viên khi lựa chọn Aptis sẽ được trải nghiệm bài thi 4 kỹ năng trên máy tính, với hình thức và nội dung thân thiện. Không chỉ là một bài thi đơn thuần, Aptis sẽ giúp các bạn sinh viên thực sự hiểu rõ năng lực tiếng Anh của bản thân, và có sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng cho thi tuyển dụng và dễ dàng lựa chọn công việc sau khi ra trường.
Cách dùng mạo từ A, An và The
“A” và “An” dùng chỉ những sự vật, hiện tượng cụ thể người nghe không biết, “The” chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết.Mạo từ “The”– Dùng “The” khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết.Ví dụ The dog is on the chair. (Con chó ở trên ghế ấy)– “The” cũng được dùng để nói về một vật thể hoặc địa điểm đặc biệt, duy nhất.Ví dụ The Eiffel Tower is in Paris. (Tháp Eiffel ở Paris)The Earth revolves around the Sun. (Trái đất xoay xung quanh mặt trời)– Trong một số trường hợp, “The” có thể dùng với danh từ số ít và số nhiều.Ví dụ The cat (Con mèo), The cats (những con mèo)– “The” đứng trước danh từ, xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.Ví dụ The girl in uniform. (Cô gái mặc đồng phục)– Mạo từ “The” đứng trước từ chỉ thứ tự của sự việc như “First” (thứ nhất), “Second” (thứ nhì), “only” (duy nhất)Ví dụ The first day (ngày đầu tiên)The best time (thời gian thuận tiện nhất)The only way (cách duy nhất)– “The” + Danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm động vật, một loài hoặc đồ vậtVí dụ The whale is in danger of becoming extinct (Cá voi đang trong nguy cơ tuyệt chủng)– “The” dùng với một thành viên của một nhóm người nhất địnhVí dụ The small shopkeeper is finding business increasingly difficult. (Giới chủ tiệm nhỏ nhận thấy việc buôn bán ngày càng khó khăn)Mạo từ “The” đứng trước tính từ chỉ một nhóm người, một tầng lớp trong xã hộiVí dụ The old (người già)The rich and the poor (người giàu và người nghèo)– Dùng trước những danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miềnVí dụ The Pacific (Thái Bình Dương);The Netherlands (Hà Lan)– “The” + tên họ (dạng số nhiều) chỉ gia tộc…Ví dụ The Smiths (Gia đình nhà Smiths)Mạo từ “A” và “An”– “A” và “An” có cách sử dụng gần giống nhau. Tuy nhiên, dùng “An” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i) và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm còn lại.Ví dụ An hour (một giờ), a dog (một con chó)– Từ “A” và “An” dùng khi danh từ người nói nhắc đến không đặc biệt.Ví dụ I would like an apple. (Tôi muốn một trái táo.)– “A” và “An” dùng để giới thiệu về thứ lần đầu tiên nhắc tới với người nghe (người nghe chưa biết gì về thứ này). Sau khi giới thiệu, người nói có thể dùng mạo từ “The” khi nhắc tới vật đó.Ví dụ John has a dog and cat. The dog is called Rover, and the cat is called Fluffy. (John có một con chó và một con mèo. Chú chó tên là Rover và chú mèo tên là Fluffy.)– Trong một số trường hợp, “A”, “An” được dùng với danh từ số ítVí dụ A cat (một con mèo)Không sử dụng mạo từ– Mạo từ không được sử dụng khi nói về sự việc chung hoặc nhắc tới ví dụ.Ví dụ I don’t like apples (Tôi không thích táo)– Một số tên quốc gia, thành phố, các bang không dùng mạo từ đứng trước.Ví dụ I live in London. (Tôi sống tại London)Trừ trường hợp của The Philippines, The United Kingdom, The United States of America.– Tên các môn học không sử dụng mạo từVí dụ John studies economics and science.– Trước tên quốc gia, châu lục, núi, hồ, đường.Ví dụ Europe (châu Âu), South America (Nam Mỹ), France (Pháp)– Sau tính từ sở hữu hoặc sau danh từ ở sở hữu cáchVí dụ The girl’s mother (Mẹ của cô gái)– Trước tên gọi các bữa ăn.Ví dụ They invited some friends to dinner. (Họ mời vài người bạn đến ăn tối)– Trước các tước hiệuVí dụ King Louis XIV of France (Vua Louis XIV của Pháp)– Trong một số trường hợp đặc biệtVí dụ In spring/in autumn (vào mùa xuân/mùa thu), last night (đêm qua), next year(năm tới), from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái sang phải).Theo Vnexpress
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch
THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM ——-THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness —————No. 06/2017/TT-BVHTTDLHanoi, December 15, 2017CIRCULARELABORATINGSOME ARTICLES OF THE LAW ON TOURISMPursuant to the Law on Tourism dated June 19,2017;Pursuant to the Government’s Decree No.79/2017/ND-CP dated July 17, 2017 defining functions, tasks, entitlements andorganizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;At the request of Director General of theGeneral Department of Tourism;The Minister of Culture, Sports and Tourismhereby promulgates a Circular to elaborate some articles of the Law on Tourism.Chapter IGENERAL PRO2VISIONS………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66This Circular elaborates some articles of the Lawon Tourism on the person in charge of provision of travel services, trainingprogram, organization of examinations and issuance of certificates of trainingin international and domestic tour operation, procedures for revocation of thelicense for provision of travel services, standards to be satisfied by aprovider of other tourism services qualified for provision of services fortourists, standards in language proficiency, training program, organization ofexaminations and issuance of tour guiding certificates, on-site tour guidingexamination, refresher course for international and domestic tour guides,specimens of application form, notice, record, specimens of license forprovision of travel services and tour guide license, specimens of certificatesand signboards in tourism industry.Article 2. Regulated entities1. Vietnamese and foreign organizations andindividuals involved in tourism activities in Vietnam.2. Tourism authorities, General Department ofTourism, Departments of Tourism, Departments of Culture, Sports and Tourism.3. Organizations and individuals related to tourismactivities.Chapter IITRAVEL SERVICESArticle 3. Persons in charge ofprovision of travel services1. The person in charge of provision of travel servicesis a person who holds one of the following positions the President of theBoard of Directors, the President of the Board of Members, the President of acompany, the owner of a sole proprietorship, the General Director, the Directoror Deputy Director, the head of the travel service division……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66a) Tourism services and travel management;b) Travel management;c) Tour operation;d) Tourism marketing;dd) Tourism;e) Travel tourism;g) Tourism management and business.3. The degree awarded by a foreign traininginstitution shall be acknowledged as prescribed by the Ministry of Educationand Training and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;Article 4. Tourism operationtraining programs………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66a) Basic professional knowledge Vietnamspolitical system, legal documents concerning tourism, introduction to tourism,tourism marketing, tourist psychology and art of communication;b) Professional knowledge and tour operationtraining introduction to travel service providers, tourism market and product,product design and tour program pricing, Vietnam’s tourism areas and tourist attractions,tour operation, sales and customer service, marketing and communications,procedures for domestic air freight, application of information technology toenterprise management and development;c) Practice in domestic tour operation.2. An international tourism operation trainingprogram includes a) Basic professional knowledge Vietnamspolitical system, legal documents concerning tourism, introduction to tourism,tourism marketing, tourist psychology and art of communication, internationalcultural exchange;b) Professional knowledge and tour operationtraining introduction to travel service providers, tourism market and product,product design and tour program pricing, Vietnam’s tourism areas and touristattractions, training in tour operation, sales and customer service, marketingand communications, currency and international settlement in tourism,immigration services, procedures for domestic and international airfreight, application of information technology to enterprise management anddevelopment;c) Practice in international tour operation.Article 5. Organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour operation1. A training institution is allowed to organizeexaminations and issue certificates of training in tour operation if it ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66b) has an examination organization plan whichincludes the following contents tests on the knowledge specified in Article 4,Point a, Clause 3 of this Article, organization procedures, infrastructure andexamination board;c) does not violate regulations on organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour operation within03 years before the day on which the training institution organizes theexamination.2. The training institution shall a) follow inspection, supervision and professionalinstructions given by the General Department of Tourism;b) update and supplement tests twice a year;c) retain examinees’ applications, exam papers,exam results and documents relating to examinations in accordance withregulations of law;d) send notice enclosed with the examinationorganization plan specified in Point b, Clause 1 of this Article to the GeneralDepartment of Tourism at least 30 days before the date of examination;dd) send exam results to the General Department ofTourism and update the list of examinees issued with the certificate on thetravel management website within 45 days from the end of the examination.3. The General Department of Tourism has the powerto ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66b) provide guidance and carry out inspection andsupervision of organization of examinations and issuance of certificates oftraining in tour operation;c) request a training institution not to organizeexaminations in tour operation in case it is discovered that the institutionfails to satisfy the criteria specified in Clause 1 of this Article until itsatisfies all criteria.4. The certificate of training in domestic touroperation and certificate of training in international tour operation shall beissued to the person who has passed the equivalent tour operation examination.Article 6. Procedures forrevocation of the license for provision of travel services in case the travelservice provider terminates its services, dissolves or goes bankrupt1. Application for termination of travel services a) In case the travel service provider terminatesits services, the application consists of a notice of termination of travelservices and issued license for provision of travel services;b) In case the travel service provider dissolves oris dissolved, the application consists of a notice of termination of travelservices, issued license for provision of travel services, a decision ondissolution, the provider’s meeting minute in case the provider dissolves asprescribed in Points a, b and c, Clause 1, Article 201 of the Law onEnterprises, a decision on revocation of the enterprise registration certificateor the judicial decision on dissolution in case the provider dissolves asprescribed in Point d, Clause 1, Article 201 of the Law on Enterprises;c) In case the travel service provider goesbankrupt, the application consists of the judicial decision on initiatingbankruptcy proceedings enclosed with the issued license for provision of travelservices.2. Procedures for revocation of the license forprovision of travel services ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66b) Within 05 working days since receipt of a validapplication, the licensing authority shall issue a decision on revocation ofthe license for provision of travel services. The decision on revocation of thelicense shall be issued to the provider, immigration authority, tax authorityand business registration authority of the province where the provider’sheadquarters is located, and published on the web portal of the licensingauthority and travel service provider management website.3. Refund of deposits after revocation of thelicense for provision of travel services a) After 60 days from the day on which the decisionon revocation of the license for provision of travel services is published onthe web portal of the licensing authority and travel service providermanagement website, in case of no complaints and denunciations related toobligations towards tourists or tourism service providers, the licensingauthority shall request banks to let the travel service provider to withdrawits deposits. In case of complaints and denunciations related to obligationstowards tourists or tourism service providers, the licensing authority shallcooperate with relevant competent authorities in taking actions in accordancewith regulations of law;b) In case the provider goes bankrupt, the depositsshall be decided by the court in accordance with regulations of the Law onBankruptcy.Article 7. Procedures forrevocation of the license for provision of travel services in the casesspecified in Points b, c, d, dd, e, g and h, Clause 1, Article 36 of the Law onTourism1. Within 15 days from the day on which aninspection conclusion is issued by the competent authority, the licensingauthority shall issue a decision on revocation of the license for provision oftravel services. The decision shall be issued to the provider, inspectingauthority, immigration authority, tax authority and business registrationauthority of the province where the provider’s headquarters is located, andpublished on the web portal of the licensing authority and travel serviceprovider management website.2. Within 30 days since receipt of the decision onrevocation of the license, the provider shall submit a report on discharge ofobligations to tourists and tourism service providers under the signedcontract, enclosed with the issued license to the licensing authority.3. After the provider fulfills the obligationspecified in Clause 2 of this Article, deposits shall be refunded as prescribedin Point a, Clause 3, Article 6 of this Circular.Chapter III………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66Article 6. Standards to besatisfied by the procurement service provider qualified for provision ofservices for tourists1. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of procurement services inaccordance with regulations of law.2. Information about origin and quality of goodsshall be clear.3. Prices shall be posted and goods shall be soldat posted prices. Payment by card issued by banks shall be accepted.4. Staff shall behave in a civilized and politemanner.5. Toilets shall be clean, well lit and ventilated.Article 9. Standards to besatisfied by the food and drink establishment qualified for provision ofservices for tourists1. The establishment shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of food and drink services inaccordance with regulations of law.2. Dining rooms shall be well lit, have ventilationsystem and provide comfortable seat. The floor shall be dry, clean andnon-slip. Utensils shall be properly washed and dried. Trash cans must beavailable……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 664. The kitchen shall be airy, provided with spacefor preliminary processing and processing of separate dishes. There must beequipment for preserving and processing food.5. Staff shall behave in a civilized and politemanner, wear uniform and nameplate.6. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 of this Circular.Article 10. Standards to besatisfied by the sports service provider qualified for provision of servicesfor tourists1. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of sports services inaccordance with regulations of law.2. The provider shall have regulations inVietnamese, English and other languages (if necessary). There must be areception, personal belongings storage area and bathroom.3. Infrastructure and equipment for training andcompetition shall be provided. There must be training and competition equipmentfor lease which is suitable for each sport.4. There must be instructors, service staff andrescue workers which are suitable for each sport.5. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 and Clause 5, Article 9 of this Circular……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 661. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of entertainment andrecreation services in accordance with regulations of law.2. The provider shall have regulations, receptionand personal belongings storage area.3. Space, infrastructure and equipment which aresuitable for each type of entertainment and recreation service shall beprovided.4. There must be instructors and service staffwhich are suitable for each entertainment and recreation service.5. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 and Clause 5, Article 9 of this Circular.Article 12. Standards to besatisfied by the healthcare service provider qualified for provision ofservices for tourists1. The provider shall apply for businessregistration and fulfill conditions for provision of healthcare services inaccordance with regulations of law.2. The provider shall have reception and personalbelongings storage area.3. The provider shall have regulations andprocedures in Vietnamese, English and other languages (if necessary), andinfrastructure and equipment which are suitable for each type of healthcareservice……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 665. Standards specified in Clauses 3 and 5, Article8 and Clause 5, Article 9 of this Circular.Chapter IVTOUR GUIDESArticle 13. Foreign languageproficiency standards to be satisfied by tour guides1. The person who has a good command of a foreignlanguage as prescribed in Point c, Clause 2, Article 59 of the Law on Tourismshall satisfy one of the following standards a) He/she holds an associate degree or higher in aforeign language;b) He/she has completed an associate degree orhigher training program designed in a foreign language;c) He/she holds an associate degree or higherissued by a foreign training institution;d) He/she holds a certificate of foreign languageproficiency at least level 4 of Vietnam’s language proficiency framework or atleast level B2 of the Common European Framework of Reference for Languageswhich is still valid or issued within 05 years with respect to the certificateof foreign language provided in the Appendix I hereof……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66Article 14. Tour guiding trainingprogram1. A domestic tour guiding training programincludes a) Basic professional knowledge Vietnamesegeography, Vietnamese history, Vietnamese culture, Vietnam’s political systemand legal documents concerning tourism;b) Professional knowledge and tour guidingtraining introduction to tourism, Vietnam’s tourism areas and touristattractions, tourist psychology, art of communication in tour guiding, tourguiding skills, healthcare services;c) Tour guiding skill practice;d) Tour guiding internship.2. An international tour guiding training programincludes a) Basic professional knowledge Vietnamesegeography, Vietnamese history, Vietnamese culture, history of worldcivilizations, Vietnam’s political system and legal documents concerning tourism;b) Professional knowledge and tour guidingtraining introduction to tourism, Vietnam’s tourism areas and touristattractions, tourist psychology, international cultural exchange, art ofcommunication in international tour guiding, tour guiding skills, healthcareservices, immigration, aviation and accommodation, diplomatic protocol;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66d) Tour guiding internship.Article 15. Organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour guiding1. A training institution is allowed to organizeexaminations and issue certificates of training in tour guiding if it a) is a college-level or higher traininginstitution licensed to provide training in tour guiding, tourism services andtravel management;b) has an organization examination plan whichincludes the following contents tests on the knowledge specified in Article14, Point a, Clause 3 of this Article, organization procedures, infrastructureand examination board;c) does not violate regulations on organization ofexaminations and issuance of certificates of training in tour guiding within 03years before the day on which the training institution organizes theexaminiation.2. The training institution shall a) follow inspection, supervision and professionalinstructions given by the General Department of Tourism;b) update and supplement tests twice a year;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66d) send notice enclosed with the examinationorganization plan specified in Point b, Clause 1 of this Article to the GeneralDepartment of Tourism at least 30 days before the date of examination;dd) send exam results to the General Department ofTourism and update the list of examinees issued with the certificate on thetour guide management website within 45 days from the end of the examination.3. The General Department of Tourism has the powerto a) decide on structure and volume of tour guidingtests according to the knowledge specified in Article 14 of this Circular andpublish them on the web portal of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.The test shall consist of theory and skill parts.b) provide guidance on and carry out inspection andsupervision of organization of examinations and issuance of certificates oftraining in tour guiding;c) request a training institution not to organizeexaminations in tour guiding in case it is discovered that the institutionfails to satisfy the criteria specified in Clause 1 of this Article until itsatisfies all criteria.4. The certificate of training in domestic tourguiding and certificate of training in international tour guiding shall beissued to the person who has passed the equivalent tour guiding examination.Article 16. Examination onon-site tour guiding1. Knowledge about on-site tour guiding ………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66c) Verbal communication and non-verbalcommunication skills;d) Problem solving skills;d) Procedures for on-site tour guiding, specializedtour guiding skills2. Knowledge about tourism areas or touristattractions a) General introduction to the area;b) General introduction to the history of thetourism area or tourist attraction;c) Basic characteristics of the tourism area ortourist attraction;d) Comparison of value of the local tourism area ortourist attraction to some equivalent tourism areas or tourist attractions.3. Presentation of the tourism area or touristattraction……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 661. A refresher course for domestic andinternational tour guides consists of 30 lessons, including a) World tourism, trends and prospects;b) National economy, politics and society;c) System of new legal documents concerningtourism;d) State management of tourism;dd) Vietnam’s tourism development, informationabout new or key tourism products;e) Measures for ensuring safety of tourists.2. The Department of Tourism and Department ofCulture, Sports and Tourism shall announce a plan for refresher courseorganization and issue the certificate of completion of refresher course forinternational and domestic tour guides.3. According to the plan for refresher courseorganization announced by the Department of Tourism and Department of Culture,Sports and Tourism, tour guides shall submit the application form to theDepartment of Tourism and Department of Culture, Sports and Tourism……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66Chapter VIMPLEMENTATION CLAUSEArticle 18. AppendixesSpecimens of notices, application forms, licenses,signboards and certificates related to tourism industry are issued togetherwith this Circular.1. Appendix I List of certificates in foreignlanguage proficiency issued by the competent authorities2. Appendix II Specimens of application forms,notices and recordsa) Specimen No. 01 Application form forrecognition of a tourist attraction;b) Specimen No. 02 Application form forrecognition of a provincial tourism area;c) Specimen No. 03 Application form forrecognition of a national tourism area;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66dd) Specimen No. 05 Application form forreissuance/replacement of the license for provision of travel services;e) Specimen No. 06 Notice of termination of travelservices;g) Specimen No. 07 Application form for rating ofa tourist accommodation establishment;h) Specimen No. 08 Record on assessment of atourist accommodation establishment;i) Specimen No. 09 Minutes of the assessment team;k) Specimen No. 10 Application form for issuanceof the signboard showing service standard for tourism;l) Specimen No. 11 Application form for issuanceof a tour guide license;m) Specimen No. 12 Application form forreplacement/reissuance of a tour guide license;n) Specimen No. 13. Application form for refreshercourse for tour guides;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 663. Appendix III. Specimens of the license forprovision of travel services and tour guide licensea) Specimen No. 01 License for provision ofdomestic travel services;b) Specimen No. 02 License for provision ofinternational travel services;c) Specimen No. 03 Tour guide license.4. Appendix IV Specimens of certificatesa) Specimen No. 01 Certificate of training indomestic tour operation;b) Specimen No. 02 Certificate of training ininternational tour operation;c) Specimen No. 03 Certificate of completionof refresher course for domestic and international tour guides;d) Specimen No. 04 Certificate of training indomestic tour operation;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 665. Appendix V Specimens of signboardsa) Specimen No. 01 Rating plate of a rated touristaccommodation establishment;b) Specimen No. 02 Signboard which shows that aprovider of other tourism services is qualified for provision of services fortourists.Article 19. Effect1. This Circular comes into force from February 01,2018.2. From the effective date of this Circular, thefollowing documents and regulations are null and void a) Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL dated December21, 2008 of the Minister of Culture, Sports and Tourism providing guidance onthe implementation of the Governments Decree No. 92/2007/ND-CP dated June 01,2007 elaborating some articles of the Law on Tourism on tourism accommodation;b) Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL dated December31, 2008 of the Minister of Culture, Sports and Tourism providing guidance onthe implementation of the Governments Decree No. 92/2007/ND-CP dated June 01,2007 elaborating some articles of the Law on Tourism on provision of travelservices, branches and representative offices of Vietnam-based foreign tourismenterprises, tour guiding and tourism promotion (hereinafter referred to as”Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL);c) Section VII Article 1 and section VII Article 2of the Circular No. 07/2011/TT-BVHTTDL dated June 07, 2011 of the Minister ofCulture, Sports and Tourism on amendments, replacement or annulment ofregulations on administrative procedures under the management of the Ministryof Culture, Sports and Tourism;………Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66dd) Article 3 of the Circular No.04/2016/TT-BVHTTDL dated June 29, 2016 of the Minister of Culture, Sports andTourism on amendments to some articles of the Circular No. 15/2012/TT-BVHTTDL,Circular No. 07/2012/TT-BVHTTDL, Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL and CircularNo. 05/2013/TT-BVHTTDL.Article 20. Transition clause1. The certificate of completion of periodic refreshercourse for tour guides prescribed in Clause 4, Section III of the Circular No.89/2008/TT-BVHTTDL, which is issued before January 01, 2018, shall be validwithin the time limit specified in the certificate for replacement of tourguide license.2. The certificate of completion of foreignlanguage test issued by a competent authority as prescribed in Clause 2,Section III of the Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL, which is issued beforeJanuary 01, 2018, shall be valid within the time limit specified in thecertificate for issuance of international tour guide license.3. The certificate of training in tour guidingprescribed in Clause 2, Section III of the Circular No. 89/2008/TT-BVHTTDL,which is issued before March 31, 2018, shall be valid within the time limitspecified in the certificate for issuance of international and domestic tourguide license.4. The procurement service providers and foodservice providers that have been issued with the signboard which shows thatsuch providers are qualified for provision of services for tourist before theeffective date of this Circular may continue to use the signboard until itexpires according to the Decision on issuance of signboard.Article 21. Implementation1. The General Department of Tourism shall assistthe Minister of Culture, Sports and Tourism in organizing the implementationand providing guidelines for this Circular.2. Difficulties that arise during theimplementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry ofCulture, Sports and Tourism (The General Department of Tourism)./……….Bạn phảiđăng nhậphoặcđăng kýThành ViênTVPLProđể sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT (028) 3930 3279DĐ 0906 22 99 66THE MINISTER Nguyen Ngoc Thien
Sự khác nhau giữa 4 chứng chỉ tiếng Anh “hot hit” nhất: Lựa chọn nào mới đúng với xu thế?
Hiện nay, cácchứng chỉtiếng Anhkhông còn quá xa lạ đối với nhiều người bởi tính hữu dụng của nó trong môi trường học tập và làm việc hội nhập như hiện nay. Nhưng tùy mỗi chứng chỉ sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Và dưới đây là sự khác biệt giữa 4 chứng chỉ ngoại ngữ “hot hit” nhất hiện nay làIELTS, TOEIC, TOEFL và Aptis.1. Chứng chỉ IELTSIELTS (viết tắt của cụm từ International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn 800 trung tâm trên toàn thế giới. Nội dung đề thi IELTS được phát triển bởi một đội ngũ chuyên gia quốc tế và trải qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu để đảm bảo kỳ thi luôn luôn công bằng và không thiên vị đối với bất kỳ thí sinh nào.Tại Việt Nam, chỉ có duy nhất 2 trung tâm có quyền được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS đó là IDP Và BC (British Council).Để sở hữu chứng chỉ IELTS, bạn phải trải qua kỳ thi IELTS 4 kỹ năng. Kỳ thi IELTS này gồm có 2 hình thức tuỳ thuộc nhu cầu và mục đích của bạn- IELTS Academic (Học thuật) dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.- IELTS General Training (Tổng quát) dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm hoặc vì mục đích định cư nước ngoài.Bài thi IELTS sẽ đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của một người cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tất cả các thí sinh sẽ có phần thi Listening (nghe) và Speaking (nói) giống nhau, riêng Writing (viết) và Reading (đọc) sẽ có chút khác biệt ở 2 hình thức học thuật và tổng quát. Thời hạn bằng của chứng chỉ IELTS sẽ là 2 năm.TIN LIÊN QUANLoạt ảnh xưa – nay cho thấy hành tinh của chúng ta bị tàn phá như thế nào bởi biến đổi khí hậuCó nên lo lắng khi bộ sạc điện thoại bị nóng?Ngôi nhà chỉ 48m2 nhưng có khoảng xanh bắt mắt với phòng khách treo lơ lửngCòn khi nói về lợi ích của việc học và đạt được chứng chỉ IELTS cao thì nhiều vô kể, chẳng hạn như + Học sinh được miễn phí thi tốt nghiệp phổ thông môn ngoại ngữ nếu đó bảng điểm IELTS đạt 4.0 IELTS trở lên và còn giá trị.+ Để đạt được mục tiêu đi du học, các bạn cần phải có chứng chỉ IELTS đạt điểm trung bình 6.0 IELTS. Giá trị bằng IELTS điểm càng cao thì tỷ lệ cơ hội săn càng lớn.+ Bạn sẽ có cơ hội được xét tuyển thẳng vào trường đại học danh giá nếu sở hữu điểm số IELTS cao.+ Chứng chỉ này hiện cũng là yêu cầu chuẩn đầu ra của các trường đại học lớn.+ Sở hữu điểm số IELTS cao thì cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ rộng mở.2. Chứng chỉ TOEFLTOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn nhằm đánh giá khả năng thông thạo trong 4 lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết. Đây là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ). Đ ư ợc bi ết, ch ứng ch ỉ TOEFL có giá trị trong 2 năm.T OEFL đ ư ợc chia l àm 3 d ạng b ài thi ch ính, ph ù h ợp v ới t ừng nhu c ầu v à m ục đ ích c ủa ng ư ời thi – TOEFL iBT Đây là hình thức thi trên Internet để chuyển đề thi từ ETS về trung tâm tổ chức thi. Tuy nhiên, từ cuối năm 2005 thì hình thức thi này đang dần thay thế hoàn toàn cho bài thi trên giấy (PBT) và trên máy tính (CBT). Bài thi gồm 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết và kéo dài trong 4 tiếng. Lưu ý, khi làm bài thi thí sinh có thể ghi chú.- TOEFL CBT Làm bài trực tiếp trên máy tính với 4 kỹ năng nghe, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết luận, kéo dài tối đa 4 tiếng. Với hình thức làm bài này thí sinh không được ghi chú trong khi làm bài, và điểm tối đa của bài thi là 300.- TOEFL PBT Thí sinh sử dụng bút chì để làm bài thi trên giấy và đánh giá các kỹ năng đọc, nghe, ngữ pháp, viết. Hiện nay, hình thức làm bài thi này gần như không còn được sử dụng, trừ những trường hợp khu vực tiến hành thi không có điều kiện để thi iBT hay CBT.Ngoài ra, TOEFL còn chia ra thành TOEFL Junior và TOEFL Primary. Vậy sự khác biệt nữa 2 dạng này là gì?- TOEFL Junior là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ETS dành cho các em học sinh ở bậc trung học cơ sở dựa theo chuẩn TOEFL quốc tế. TOEFL Junior sẽ là tiền đề để các em có thể chinh phục TOEFL iBT nếu có mục đích để đi du học.- TOEFL Primary là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ETS dành riêng cho các em học sinh ở bậc tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng Anh ngữ ngay từ lúc còn nhỏ. TOEFL Primary giúp định hướng cho các em chinh phục bài thi đánh giá trình độ cao hơn như TOEFL Junior, TOEFL iBT.Hiện nay, hầu hết các quốc gia du học phổ biến như Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Úc đều chấp nhận chứng chỉ TOEFL iBT. Các trường đai học ở khu vực Châu Á như Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia cũng đều chấp nhận TOEFL iBT trong quá tuyển sinh. Tuy nhiên để đảm bảo thông tin chính xác, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ lưỡng về yêu cầu tuyển sinh của trường đại học trong tầm ngắm trước để chọn thi chứng chỉ phù hợp.3. Chứng chỉ TOEICTOEIC là kỳ thi tiếng Anh quốc tế (viết tắt của cụm từ Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế). Bài thi TOEIC kiểm tra trình độ tiếng Anh của người không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ để từ đó xác định được khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.Chứng chỉ TOEIC càng ngày càng trở nên phổ biến cho thấy tính hữu dụng của nó trong xã hội hiện nay. Theo ước tính, hằng năm, số lượng người tham dự bài thi này lên đến hơn 14 triệu người. Ngoài ra, TOEIC còn được chấp nhận bởi hơn 9000 học viện, hơn 3000 trường đại học, cao đẳng tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.Bài thi TOEIC bao gồm 2 bài thi riêng biệt là Nghe (Listening) – Đọc (Reading) và Nói (Speaking) – Viết (Writing). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kết hợp đăng ký thi cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết để phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ theo hướng toàn diện hơn.Chia sẻ về những ưu điểm khi ôn luyện bài thi này, nhiều người đánh giá TOEIC không mất quá nhiều thời gian và công sức, tuy nhiên kiến thức đem lại rất nền tảng. Từ vựng của kỳ thi TOEIC tập trung chủ yếu vào môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu. Các chủ đề đều vô cùng gần gũi và thiết thực, có thể áp dụng tốt trong đời sống và công việc hằng ngày.Hiện tại, chứng chỉ TOEIC với mức điểm khoảng 450- 750+ đang là yêu cầu đầu ra của hầu hết các trường đại học/cao đẳng tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp lấy TOEIC là tiêu chí quan trọng khi tuyển dụng nhân viên. Ngoài ra, TOEIC sẽ phù hợp cho những người đi làm muốn được làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh trong công việc.4. Chứng chỉ AptisCho những ai chưa biết, Aptis là bài test do Hội đồng Anh (British Council) đề ra, dùng để kiểm tra trình độ tiếng Anh của các thí sinh. Bài test này có thể kiểm tra cả 4 kỹ năng Listening (Nghe) – Speaking (Nói) – Reading (Đọc) – Writing (Viết) và cả mảng từ vựng cộng với ngữ pháp.Ra đời vào năm 2012, Aptis đã có mặt tại hơn 85 quốc gia trên thế giới. Điểm đặc biệt của bài thi Aptis là hình thức thi (format) trên máy tính thay vì kiểm tra trên giấy thông thường. Chi phí không quá cao mà nhanh chóng thu được kết quả (chỉ sau 48 tiếng là có thể biết kết quả). Chính vì những ưu điểm này mà các trung tâm ngoại ngữ, trường học rất yêu thích Aptis. Bản thân các thí sinh cũng vô cùng hào hứng khi chọn Aptis để tiến hành kiểm tra khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, thiết kế của bài thi Aptis đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhà tuyển dụng, đơn vị đào tạo.Được biết, kết quả Aptis được quy đổi trực tiếp sang Khung chuẩn Ngoại ngữ Châu Âu (CEFR) và tương thích với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Đánh giá được đầy đủ các cấp độ từ A1, A2, B1, B2 đến C1 và C2.Khi thi chứng chỉ Aptis, chúng ta sẽ có được những lợi ích sau đây – Nâng cao kỹ năng tiếng Anh Aptis được đánh giá là một bài thi phức hợp và toàn diện. Sau khi biết được kết quả, thí sinh có thể biết được đâu là sở trường của thí sinh và đâu là điểm yếu cần khắc phục. Không chỉ toàn diện mà Aptis còn được đánh giá là sát với thực tế cuộc sống.- Mở rộng cơ hội việc làm Aptis từ lâu cũng được coi như một tiêu chí để các nhà tuyển dụng đánh giá khả năng ngoại ngữ của các ứng viên và nhân viên. Kết quả tốt mà bạn đạt được qua bài test Aptis sẽ trở thành điểm cộng giúp bạn lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển dụng dễ dàng hơn. Ngoài ra, Aptis cực kỳ dễ sử dụng, dễ thao tác. Hình thức câu hỏi của nó cũng cực kỳ phong phú, đa dạng khiến chúng ta không cảm thấy nhàm chán.Tổng hợpXem thêm Tin liên quanVì sao phi hành gia từng phải “rút hết móng tay” trước khi bước vào vũ trụ?
Lo kế hoạch đổ bể vì IELTS bị hoãn
23h ngày 9/10, Vũ Minh (sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội) đọc được thông tin Hội đồng Anh (British Council) thông báo từ ngày 10/11, tất cả kỳ thi IELTS và APTIS của tổ chức này ở Việt Nam sẽ bị tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.Vì đã đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh APTIS vào ngày 13/11 với chi phí 2 triệu đồng, cả đêm Minh mất ngủ, thấp thỏm hy vọng thông tin mới vào sáng hôm sau.Không chỉ Vũ Minh, đây cũng là tâm trạng của nhiều học sinh, sinh viên đang có dự định thi các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian tới để được xét tốt nghiệp, xét tuyển đại học hoặc xin học bổng du học. Đến trưa 10/11, đến lượt các thí sinh đăng ký thi hoặc dự định thi với IDP nhận được tin tổ chức này tạm ngưng kỳ thi IELTS.Với một số người bắt buộc phải có bằng IELTS, họ sẽ phải tìm giải pháp để được thi trước hạn nộp chứng chỉ, trong khi một số khác đứng trước lựa chọn đợi IELTS, APTIS hay bắt đầu một hành trình ôn thi mới với một chứng chỉ hoàn toàn khác.Khó nhận đồ án tốt nghiệp vì thiếu chứng chỉ tiếng AnhTiếng Anh không quá giỏi, dù nhà trường đưa ra nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ, Minh lựa chọn thi APTIS có vẻ dễ và phù hợp với năng lực của cậu hơn. Minh thi lần đầu tiên vào ngày 22/10 nhưng không đạt yêu cầu, cậu buộc phải thi lại, mất thêm 2 triệu đồng.Là sinh viên năm cuối, Minh dự định nhận đồ án tốt nghiệp vào đầu năm 2023. Vì chọn thi chứng chỉ bên ngoài và nộp về trường, cậu sẽ mất thêm 2-3 tháng để làm thủ tục hậu kiểm. Thế nhưng, khi chỉ cách ngày thi 4 ngày lại được thông báo phải tạm hoãn, Minh lo ngại nếu không có được chứng chỉ trong năm nay, cậu không thể nhận đồ án và ra trường đúng thời hạn.APTIS là bài thi kiểm tra tiếng Anh dựa trên các nghiên cứu về khảo thí tiếng Anh của Hội đồng Anh. Minh chia sẻ vì bài thi bao gồm 5 phần, Ngữ pháp và Từ vựng, kỹ năng Đọc, kỹ năng Nghe, kỹ năng Nói và kỹ năng Viết, cậu ôn thi khá vất vả, dành nhiều thời gian và công sức cho việc luyện thi. Ngoài thời gian học trên trường và luyện thi ở trung tâm, Minh dành liên tục 4 tiếng mỗi ngày để ôn tập.Sáng 10/11, trước nhiều thông tin lan truyền, thậm chí Minh sợ sẽ hoãn thi vĩnh viễn, ngồi trong lớp học mà cậu bồn chồn, không thể tập trung. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc học kỳ, nếu không có thông báo mới, Minh nghĩ đến trường hợp phải thi chứng chỉ TOEIC thay thế. Tuy nhiên, việc này rất khó khăn.“Mình có thể lựa chọn thi chứng chỉ TOEIC 500 để thay thế. Tuy nhiên, với năng lực của mình, khó lòng mà thi qua trong năm nay. Hình thức thi của TOEIC cũng khác APTIS nữa, mình gần như phải luyện thi lại từ đầu”, Minh lo lắng.Tương tự, Nguyễn Ánh là sinh viên năm cuối ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Cô cho biết mới đây, APTIS được công nhận là chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu chuẩn đầu ra của trường. Với việc học lớp chất lượng cao, Ánh cần đạt tương đương mức C1 trở lên.Cô đánh giá APTIS là chứng chỉ dễ thi, dễ đạt, đáp ứng yêu cầu của nhiều trường hơn. Chính vì vậy, thời gian gần đây, chứng chỉ này được nhiều sinh viên lựa chọn.Đang trong thời gian được tư vấn và đăng ký luyện thi tại trung tâm, Ánh cảm thấy may mắn vì vẫn chưa đóng tiền đăng ký thi, nhưng cô hoang mang không rõ Hội đồng Anh sẽ hoãn thi đến khi nào.“Nếu hoãn thi quá lâu, mình e nhà trường không chấp nhận chứng chỉ này nữa, đồng nghĩa với việc mình phải thi chứng chỉ khác khó hơn. Chưa kể nếu thi muộn, đề hoặc cách thức thi sẽ khó hơn so với trước đây”, Ánh băn khoăn.Ánh cho biết trường cô cũng chấp nhận chứng chỉ IELTS 6.5, tuy nhiên hiện tại, IELTS cũng được thông báo hoãn thi ở cả hai đơn vị tổ chức là Hội đồng Anh và IDP. Lựa chọn khả thi nhất hiện tại là chứng chỉ TOEIC, cô cũng phải đạt 800-850 điểm trở lên. Ánh đánh giá năng lực tiếng Anh của bản thân chưa đạt đến mức đó, nếu thi TOEIC, cô mất nhiều thời gian hơn để ôn tập, việc ra trường sẽ chậm trễ.Trong khi đó, Ngọc Anh – sinh viên trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội – không ngừng lo lắng khi đã đóng tiền và có lịch thi vào ngày 20/11. Nếu không đạt tương đương mức B2 hoặc IELTS 5.5 trong kỳ học này, Ngọc Anh gặp khó trong việc học một số môn chuyên ngành vào kỳ học tới.Sau Hội đồng Anh, trưa 10/11, IDP (đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam) cũng thông báo hoãn kỳ thi IELTS. Ảnh minh họa Student Edge.Xét tuyển đại học sớm, du học bị ảnh hưởng bởi IELTSHơn một năm qua, N.V.H. (17 tuổi, học sinh lớp 12 một trường THPT tại Tuyên Quang) đã ôn thi IELTS để chuẩn bị cho việc xét tuyển sớm vào đại học. H. dự định xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS và học bạ vào ĐH Kinh tế Quốc dân hoặc ĐH Ngoại thương.Cô dự tính đến tháng 12 sẽ hoàn thành xong chứng chỉ này. Khi nhận thông phải hoãn thi, H. rất lo lắng vì kế hoạch xét tuyển sớm của cô có thể không được thực hiện.“Việc hoãn thi IELTS kéo dài đồng nghĩa với việc em sẽ mất cơ hội xét tuyển sớm. Em chỉ có thể thi lấy chứng chỉ trong tháng 12 để chuẩn bị xét tuyển sớm vào trường mong muốn. Nếu kỳ thi bị hoãn đến tháng 3/2023, em sẽ không thi nữa bởi phải dành thời gian tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT”, H. nói.Gia đình của H. không quá khá giả, vì vậy, H. chỉ có thể thi 1 lần để lấy chứng chỉ IELTS. Thời gian hơn 1 năm ôn tập, nữ sinh phải nhờ người quen dạy học để giảm bớt gánh nặng học phí.Mong muốn tăng cơ hội trúng tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS, nhưng đến giai đoạn cuối cùng, nữ sinh đành bất lực chờ đợi thông báo đợt thi khác.“Không còn nhiều thời gian để ôn chứng chỉ khác, em hy vọng sẽ được thi lại sớm trong tháng 12”, H. nói.Tương tự, H.Y.N. (học sinh lớp 12 một trường THPT tại Hải Phòng) cũng học IELTS để xét tuyển vào ĐH Thương mại. Cô bắt đầu học chứng chỉ này từ đầu tháng 3/2022.Chia sẻ vớiZing, N. dự định tháng 12 sẽ hoàn thành chứng chỉ IELTS để có thời gian tập trung cho việc ôn thi tốt nghiệp THPT. Tính đến hiện tại, N. đã đầu tư hơn 40 triệu đồng cho việc học IELTS ở trung tâm tiếng Anh.“Tiền đầu tư cho học tiếng Anh khá lớn, không chỉ em mà bố mẹ cũng lo sợ việc thi cử có thể bị hoãn lâu dài. Nếu không được thi, em không thể hoàn thành nguyện vọng xét tuyển sớm của mình. Đồng thời, việc ôn thi tốt nghiệp sắp tới của em cũng bị ảnh hưởng theo”, N. nói.Tuy nhiên, N. không có ý định ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ khác mà tiếp tục chờ đợi đợt thi mới. Trong thời gian Hội đồng Anh tạm hoãn kỳ thi IELTS, N. tranh thủ học tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.Sau Hội đồng Anh, trưa 10/11, IDP (đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam) cũng thông báo hoãn kỳ thi IELTS. Đăng Khoa (22 tuổi) chuẩn bị thi lại IELTS tại đơn vị này để xét tốt nghiệp đại học, đồng thời nộp hồ sơ du học dù học bổng cậu nhắm tới không yêu cầu.”Hồ sơ không yêu cầu chứng chỉ IELTS, tuy nhiên, nếu có điểm cao, mình dễ nhận được học bổng hơn”, Khoa chia sẻChiều 9/11, khi nghe về văn bản của Bộ GD&ĐT cũng như thông báo của Hội đồng Anh, cậu vẫn yên tâm vì mình đăng ký thi tại IDP. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo của IDP trưa nay, cậu cho biết mình thấy hoang mang và thất vọng.”Ban đầu, khi nghe thông báo của Hội đồng Anh, mình vẫn bình chân vì đăng ký thi ở IDP. Tuy nhiên, IDP ra thông báo, mình hoang mang vì mọi thứ đùng đùng kéo đến mà mình không biết lý do. Còn thất vọng thì rõ ràng, vì mọi kế hoạch của mình sẽ bị trì hoãn”, Khoa nói.Giờ đây, Đăng Khoa cho biết mình sẽ thi TOEIC để tốt nghiệp, còn việc du học sẽ phải cần thêm thời gian và chờ thông báo mới.Từ ngày 10/11, tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của Hội đồng Anh (British Council) ở Việt Nam sẽ bị tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.Trưa 10/11, IDP cũng thông báo hoãn kỳ thi IELTS. Tổ chức này “đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT để có thể tổ chức thi lại trong thời gian sớm nhất”.Trước đó, ngày 7/11, ban tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật Nat-test tại điểm thi Hà Nội cũng đưa ra thông báo tạm dừng tổ chức kỳ thi vào ngày 11/12. Thời gian kỳ thi tổ chức bình thường trở lại dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2023.Điểm thi năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK & HSKK) Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội cũng thông báo tạm dừng tổ chức các đợt thi chứng chỉ trong ngày 16/10 và 19/11.Viện Pháp tại Việt Nam thông báo các trung tâm tổ chức thi DELF-DALF ở ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Nha Trang sẽ tạm thời dừng hoạt động tổ chức thi chứng chỉ này để chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu của Thông tư ngày 10/9. Các trung tâm khảo thí nêu trên sẽ tiếp tục hoạt động tổ chức thi từ tháng 3/2023.Kể từ ngày 10/9, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo để hoàn tất hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT, trung tâm này sẽ tạm dừng tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ cho đến khi có thông báo mới. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trung tâm này tổ chức gồm chứng chỉ của ĐH Cambridge như YLE (Starters, Movers, Flyers), PET, KET, FCE, TKT (dạy tiếng Anh); chứng chỉ PTE và TOELF (Primary, ITP, Junior).Mục Giáo dục gợi ý những tựa sách hay cho những độc giả quan tâm đến vấn đề khám phá và phát triển bản thân.Xem thêm Phát triển bản thân cùng sáchSau Hội đồng Anh, đến lượt IDP tạm ngưng kỳ thi IELTSTrưa 10/11, IDP cũng thông báo hoãn kỳ thi IELTS, theo sau thông báo của một đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS khác là Hội đồng Anh (British Council) hôm 10/11.12 46 10/11/2022
Thi chứng chỉ ngoại ngữ: Cơ hội rộng hơn cho chứng chỉ nội
Giữa nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, APTIS, TOEFL, TOEIC…, thì có một chứng chỉ nội được nhắc đến, đó là VSTEP.Nhiều trường ĐH sử dụng chứng chỉ VSTEP trong tuyển sinhKỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP- Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) do các trường ĐH trong nước tổ chức thi và cấp. Bài thi đánh giá năng lực VSTEP được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Khung năng lực được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Đề thi VSTEP cũng bao gồm 4 bài thi cho 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết.Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trên giảng đường. Ảnh Công HùngTháng 8/2022, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có 25 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung này, trong đó có 10 trường ở Hà Nội, 8 trường ở TP Hồ Chí Minh.Cho đến thời điểm hiện tại, dù Bộ GD&ĐT là nơi ra đề thi, cấp phép cho các trường ĐH tổ chức thi và cấp chứng chỉ nhưng Bộ vẫn chưa chấp nhận chứng chỉ VSTEP để miễn thi ngoại ngữ cho thí sinh. Nhiều chuyên gia cho rằng do quy trình, cách thức đánh giá và đề thi chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam chưa tạo được uy tín đối với xã hội, nhất là đối với các trường ĐH tốp đầu, hơn nữa chưa được các nước công nhận nên giá trị và phạm vi sử dụng vẫn còn nhiều hạn chế. VSTEP cũng chưa được thế giới công nhận nên thí sinh chọn chứng chỉ quốc tế thay vì chọn chứng chỉ VSTEP.Tuy vậy, từ năm 2023, không chỉ sử dụng các loại chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức khảo thí nước ngoài cấp như IELTS, TOEIC, TOEFL, APTIS…, nhiều trường ĐH của Việt Nam sẽ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ do chính các trường trong nước cấp.PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trong Đề án tuyển sinh của trường năm 2022 không xét tuyển chứng chỉ VSTEP. Từ năm 2023, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chính thức sử dụng chứng chỉ VSTEP do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường tổ chức thi, cấp. Với trường ĐH Hà Nội, những năm trước trường không xét chứng chỉ VSTEP nhưng thời gian tới, trường dự kiến sẽ đưa nội dung có sử dụng chứng chỉ VSTEP trong tuyển sinh ra bàn thảo.Là cơ sở giáo dục đầu tiên sử dụng kết quả bài thi VSTEP để xét tuyển vào đại học, đại diện ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin Từ năm 2022, đơn vị này đã sử dụng VSTEP trong phương thức tuyển sinh 2 – xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh phải có chứng chỉ này do trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức riêng dành cho xét tuyển đại học đạt trình độ từ B2 trở lên (tương đương bậc 4), còn hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2022 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, kết quả bài thi VSTEP phải đạt trình độ từ C1 trở lên (tương đương bậc 5).Theo một đại diện của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội thì VSTEP là bài thi được Bộ GD&ĐT phê duyệt và cấp phép cho một số trường ĐH đủ điều kiện để tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Qua lần xét tuyển đầu tiên, trường ĐH Ngoại ngữ nhận định thí sinh sử dụng kết quả thi VSTEP để xét tuyển vào trường có năng lực tốt. Năm 2023, nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng chứng chỉ này để xét tuyển sinh vào trường.Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng dự kiến đưa Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP vào tuyển sinh năm 2023. Chi tiết về việc sử dụng chứng chỉ để tuyển sinh sẽ được ban hành trong đề án tuyển sinh 2023 được công bố trong thời gian tới. Đơn vị có thể sẽ sử dụng chứng chỉ của tất cả các trường, học viện được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ và sẽ ưu tiên xét tuyển với những thí sinh đạt từ bậc 4 trở đi.Cùng với đó, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa tiếp tục đề nghị 9 trường thành viên công nhận chứng chỉ tiếng Anh VSTEP của Việt Nam để tuyển sinh, đào tạo và xét công nhận tốt nghiệp; quy định thang bậc quy đổi sang thang điểm tương ứng với chứng chỉ quốc tế IELTS cũng được nhiều trường đưa ra.Được biết, lệ phí thi VSTEP khoảng 1,5 – 1,8 triệu đồng một lần thi, tùy nơi tổ chức. Thông tin về kỳ thi, định dạng đề thi, lịch thi luôn đăng tải công khai trên website chính thức của 25 trường đại học, học viện được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ VSTEP.Phụ thuộc mục đích sử dụngNguyễn Bảo Ngân, sinh viên năm thứ 5 ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ “Em có nghe nói về VSTEP nhưng em không chọn thi chứng chỉ này do trong bảng quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh của trường em hiện tại chưa thấy xuất hiện VSTEP. Em cũng không chọn IELTS theo xu hướng mà chọn TOEIC bởi qua tìm hiểu thì các đơn vị tuyển dụng chuyên ngành của em thường đưa ra điều kiện có chứng chỉ TOEIC. Theo em, chứng chỉ nào cũng tốt nhưng trước khi thi, thí sinh nên tìm hiểu và xác định mục đích sử dụng của chứng chỉ, từ đó có lựa chọn tốt nhất”.Là một trong 25 ĐH, học viện trên cả nước được Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) theo Công văn số 2059/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019, kể từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được ghi nhận là một trong các đơn vị có lượng thí sinh đăng ký và tham gia dự thi khá ổn định.“Từ năm 2019 – 2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên số lượng các đợt thi trong những năm này không được như kế hoạch, trung bình khoảng 7 – 8 đợt thi/1 năm, cá biệt năm 2021 chỉ tổ chức được 3 đợt thi. Từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi tháng nhà trường tổ chức 1 đợt thi, trung bình mỗi đợt thi ước chừng có 500 – 600 thí sinh đăng ký tham dự. Thí sinh đến trực tiếp điểm thi tại trường để thi trên máy và nếu đạt yêu cầu sẽ được nhận chứng chỉ trong vòng 1 tháng tính từ thời điểm tham dự kì thi” – PGS. TS Dương Giáng Thiên Hương – Giám đốc Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết.Cũng theo PGS. TS Dương Giáng Thiên Hương, tại thời điểm tạm hoãn thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS thì số thí sinh đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn ổn định như trước, không có biến động. Đối tượng dự thi chủ yếu là sinh viên, học viên sau ĐH, cán bộ, nhân viên đã đi làm; do đó mục đích thi chứng chỉ của người tham dự kì thi có thể để đảm bảo chất lượng đầu ra theo yêu cầu của trường ĐH hoặc phục vụ nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về cán bộ của đơn vị công tác.Nguyễn Thu Hảo, sinh viên năm thứ năm (ĐH Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết “Ở lớp em, có nhiều bạn chọn thi IELTS vì có mục tiêu du học hoặc xin học bổng, còn em chọn và đăng ký thi VSTEP vì lệ phí thi thấp hơn và quan trọng là em muốn có chứng chỉ để xin vào làm việc tại cơ sở y tế của Việt Nam, VSTEP cũng để đảm bảo yêu cầu đầu ra môn ngoại ngữ của trường”.Như vậy, chọn lựa chứng chỉ loại nào và kỳ thi nào hoàn toàn là quyền của thí sinh. Thí sinh căn cứ mục đích sử dụng chứng chỉ để đăng ký các kỳ thi phù hợp. Mỗi loại chứng chỉ đều có thời hạn nhất định nên thí sinh cần lưu ý và tìm hiểu thời gian đăng ký thi. Và điều quan trọng nữa, đó là mỗi kỳ thi đều có những yêu cầu nhất định về kiến thức, vì vậy điều tiên quyết để đảm bảo có chứng chỉ ngoại ngữ là vốn kiến thức thí sinh cần chuẩn bị để tự tin bước vào các kỳ thi.Danh sách 25 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng; ĐH Thái Nguyên; ĐH Cần Thơ; ĐH Hà Nội; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Vinh; Học viện An ninh Nhân dân; ĐH Sài Gòn; ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; ĐH Trà Vinh; ĐH Văn Lang; ĐH Quy Nhơn; ĐH Tây Nguyên; ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học Quân sự; ĐH Thương mại; Học viện Cảnh sát Nhân dân; ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; ĐH Kinh tế -Tài chính TP Hồ Chí Minh; ĐH Bách khoa Hà Nội.
Đủ chuẩn ra trường vẫn nói tiếng Anh kém
Dù đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B2, Nguyễn Ngọc vẫn không sử dụng thành thạo. Trong khi đó, đánh giá việc học tiếng Anh tại trường kém hiệu quả, Ngọc Thuận lựa chọn học bên ngoài.Hiện tại, các trường đại học tại Việt Nam đều có quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên. Một trong những điều kiện xét tốt nghiệp của các trường đại học là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEIC, IELTS, TOEFL, APTIS hoặc chứng chỉ “nội” như VSTEP.Tùy theo điều kiện từng trường và đặc thù khối ngành đào tạo, chuẩn đầu ra tiếng Anh sinh viên phải đạt thấp nhất là B1 theo khung tham chiếu châu Âu (tương đương IELTS 4.5-5.0, TOEIC 450. Một số ngành như Kinh tế, Y, Dược… yêu cầu chuẩn đầu ra cao hơn như B2 (tương đương IELTS 5.5-6.5, TOEIC 600).Tuy nhiên, dù đạt chuẩn đầu ra không hề thấp, một số sinh viên ra trường vẫn không sử dụng thành thạo tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp kém. Không đáp ứng được nhu cầu của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng, nhiều người phải đầu tư thêm tiền để học ở trung tâm.Ngọc Thuận chọn học tiếng Anh bên ngoài thay vì tiếp tục học ở trường. Ảnh NVCC.Chọn học trung tâm thay vì học ở trườngNgọc Thuận (23 tuổi, Hà Nội) cho biết trước đây, trường cô yêu cầu chuẩn đầu ra B1 hoặc chứng chỉ tương đương. Sau khi nhập học, sinh viên phải thi sàng lọc đầu vào để phân loại. Nếu vượt qua, sinh viên được phép tùy ý học 14 tín chỉ ngoại ngữ (chia thành 3 kỳ) và thi tại trường, hoặc thi chứng chỉ bên ngoài nộp về phòng đào tạo.Thuận dễ dàng vượt qua kỳ thi sàng lọc, đăng ký học tiếng Anh 1 ngay sau đó. Tuy nhiên, ngay sau khi thi hết môn, Thuận quyết định dừng việc học tiếng Anh tại trường, đăng ký học trung tâm bên ngoài.Nhớ lại lớp học tiếng Anh tại trường, Thuận cho biết dù vượt qua vòng sàng lọc, những sinh viên này đều phải học tiếng Anh 1, dù điểm cao hay thấp. Trình độ không đồng đều, những người học khá hơn sẽ cảm thấy việc học này mất thời gian, những người trình độ thấp hơn một chút như Thuận sẽ cảm thấy tự ti, dần dà chán nản việc học.Bên cạnh đó, dù trình độ giảng viên chuẩn, nhưng thường không tạo được hứng thú cho sinh viên, khá cứng nhắc và rập khuôn. Kiến thức và chương trình giảng dạy không khác quá nhiều so với việc học ở bậc phổ thông – đa phần học ngữ pháp, thiếu tính ứng dụng. Hơn nữa, giảng viên chắc chắn không theo sát từng người, nếu không chủ động và tự giác, chất lượng kém là điều đương nhiên.“Một buổi, mình học 5 tiết, nhưng chỉ có nửa tiết thực hành, còn lại đều học ngữ pháp, làm bài tập và cô chữa. Thời lượng cho thực hành ít ỏi, nhưng độ tương tác lại ít, đa phần đều do giảng viên chỉ định. Rất nghiêm túc với việc học, nhưng cách học đó khiến mình không tránh khỏi thất vọng và nhàm chán”, Thuận nói.Không riêng Thuận, cô cho biết nhiều sinh viên trong lớp cũng có tâm lý như vậy, thậm chí nhiều bạn học với tính chất chống đối. Đầu học kỳ, lớp có hơn 20 sinh viên, nhưng khi thi hết môn chỉ còn 10-12 người.Trong khi đó, lựa học tại trung tâm, Thuận được lên lộ trình cụ thể. Bên cạnh đó, khi được phân loại và học chung với người cùng trình độ, cô tự tin hơn khi phát biểu và thực hành, các học viên khác cũng có tâm lý chung, từ đó tăng tương tác trong học tập.Ngoài việc được thực hành trên lớp và làm bài tập thực hành tại nhà, cô có nhiều không gian thực hành hơn bởi giáo viên giao tiếp và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.“Cứ 2 tuần, mình được giáo viên nhận xét và đánh giá. Từ đó, mình biết bản thân đang ở trình độ nào, có động lực để học hơn, tập trung vào những phần còn yếu”, Thuận nói.Kết hợp tự học ở nhà, chỉ sau 2 tháng, Thuận tự tin đi thi và đạt chứng chỉ B2, thay vì mất thêm 1 năm nếu học ở trường.Dù đạt B2, Ngọc khẳng định cô khó vận dụng tiếng Anh sau khi ra trường. Ảnh minh họa Pexels.Đạt chuẩn đầu ra B2 nhưng vẫn không thành thạoKhác với Thuận, Nguyễn Ngọc (22 tuổi, Hà Nội) hoàn thành đầy đủ chương trình học tiếng Anh tại trường, thi đạt chuẩn đầu ra, thậm chí vượt mức. Tuy nhiên, dù đạt B2 (có khả năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ, viết chi tiết các dạng văn bản khác nhau), Ngọc khẳng định cô khó vận dụng tiếng Anh sau khi ra trường.Tương tự Thuận, Ngọc cho biết việc học tiếng Anh tại trường không quá khó với cô, nhưng chất lượng học tập không hiệu quả. Theo đó, Ngọc đánh giá thời lượng mỗi buổi học quá nhiều, kéo dài từ 7h đến 11h45. Các tiết học đa phần đều học Đọc – Viết, kỹ năng Nghe – Nói thường bị bỏ qua. Chính điều này khiến kỹ năng giao tiếp của Ngọc không cải thiện là bao so với hồi phổ thông.Ngọc cũng thừa nhận thời điểm đó, cô đi học với tâm thế chỉ để thi qua môn, đạt yêu cầu tốt nghiệp. Vì vậy, sau khi thi xong, cô không thường xuyên luyện tập hay sử dụng, khả năng tiếng Anh vì vậy cũng không được nâng lên.“Đạt B2 nhưng gặp người bản ngữ hay người có ngoại ngữ giỏi hơn, mình vẫn tự ti. Có khi, mình phải viết ra hoặc giải thích nhiều lần, đối phương mới hiểu mình nói gì”, Ngọc nói.Hiện tại, Ngọc đang có dự định du học sau đại học cuối năm 2023. Chính vì vậy, cô quyết định học thêm tại trung tâm để cải thiện và thi chứng chỉ quốc tế.Dù có nhiều thay đổi tích cực, đến nay, chương trình học tiếng Anh tại đại học vẫn nặng nề ngữ pháp, thiếu thực hành. Ảnh US News.Nguyên nhân sinh viên yếu tiếng AnhTheo một giảng viên giảng dạy tiếng Anh chuyên và không chuyên tại một số trường đại học ở Hà Nội, hiện nay, một số trường yêu cầu chuẩn đầu ra B2, C1, mức này khá cao so với trình độ thật của sinh viên, nhất là khi trình độ tiếng Anh của sinh viên không đồng đều.“Ví dụ, trường đào tạo y dược yêu cầu sinh viên đạt B2. Tôi nhận định mức này quá sức với đa số sinh viên. Tiếng Anh tại Việt Nam hầu như chỉ cải cách phần ngọn. Khi gốc tại phổ thông chưa đạt yêu cầu nhưng đại học lại ‘ốp’ mức cao, dẫn đến chất lượng đầu ra vẫn kém dù có đào tạo. Thậm chí, không ít sinh viên phải chật vật với tiếng Anh mà xao nhãng chuyên ngành”, giảng viên này nhận định.Tuy nhiên, không thể không nhắc đến chất lượng giảng dạy tiếng Anh không chuyên tại các trường đại học hiện nay. Theo giảng viên này, tiếng Anh đã được đưa vào chương trình giảng dạy nhiều năm, có nhiều thay đổi tích cực hơn trước, nhưng đến nay, chương trình học vẫn nặng nề ngữ pháp, thiếu thực hành. Điều này lý giải dù đạt chuẩn đầu ra, nhiều sinh viên vẫn không ứng dụng được vào thực tế.Bên cạnh đó, hầu hết việc kiểm tra diễn ra theo hướng đánh giá kết quả học tập, học để thi thay vì cải thiện hiệu quả dạy và học. Chương trình học và thi không nhất quán, khi học đa phần luyện kỹ năng Đọc – Viết, nhưng đề thi lại yêu cầu tổng thể 4 kỹ năng.“Tại một số trường đại học, sinh viên một lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra lên đến hơn 30 người. Trong khi đó, phòng học nhỏ, thậm chí không thể kết nối wifi, thiếu không gian thực hành cho sinh viên. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến chất lượng giảng dạy tiếng Anh không chuyên tại các trường đại học kém hiệu quả lại xuất phát từ cả 2 phía người dạy và người học”, giảng viên này nói.Theo đó, mặc dù đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn, khi dạy tiếng Anh không chuyên, giảng viên thường thiếu nhiệt tình, không đủ tâm huyết giảng dạy, chưa truyền được cảm hứng cho sinh viên.Ngược lại, nhiều sinh viên thiếu thái độ tích cực trong học tập, lười biếng, khả năng tự học kém. Việc gần thi mới đem sách vở ra ôn, học và thi xong để đó là điều thường thấy. Bên cạnh đó, không ít sinh viên chưa nhận thức rõ ràng việc ứng dụng ngoại ngữ sau khi ra trường, chính vì vậy mà thiếu động lực học tập.Vị giảng viên đánh giá đây giống như một vòng luẩn quẩn, tác động qua lại lẫn nhau, cuối cùng, chất lượng đầu ra kém.“Thực tế, khi giảng viên tương tác với sinh viên nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Thậm chí giảng viên ra thông báo hoặc yêu cầu, các em cũng không để ý. Điều này cũng khiến giảng viên giảm nhiệt huyết, sinh viên lại càng thiếu tinh thần”, vị giảng viên nói.Để giảng quyết tình trạng trên, giảng viên nêu trên nhận định chương trình giảng dạy tiếng Anh cần hướng tới thực hành, ứng dụng vào thực tế, thay cho mục đích chỉ để thi cử, lấy chứng chỉ. Người dạy cần tự đổi mới phương pháp, nhiệt tình, tạo cảm hứng và thu hút sinh viên.Trong khi đó, nghiên cứu sinh tiến sĩ Lê Đình Hiếu, ĐH Johns Hopkins, chuyên gia cao cấp từ tổ chức giáo dục MAX Education, cho rằng không chỉ bậc đại học, ngay tại bậc phổ thông, nhà trường nên cân nhắc nghiên cứu việc sử dụng ngoại ngữ một cách phổ biến hơn, đưa ngoại ngữ vào sử dụng trong học tập và làm việc, trở thành công cụ để tiếp cận nhiều lĩnh vực, thay vì coi đó là môn học hay chỉ để thi.“Điều đó không có nghĩa là chúng ta thay thế tiếng Việt, thay vào đó, có thể phân bổ thời gian cho việc ứng dụng ngoại ngữ. Ví dụ, một tuần học sinh học 35-40 tiết, có thể phân bổ 5-7 tiết sử dụng ngoại ngữ để giảng dạy. Một số trường tại TP.HCM hiện nay giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh. Điều này giúp các em làm quen, tiếp cận với tài liệu nước ngoài, chuẩn bị cho việc học đại học, đồng thời được thực hành ngoại ngữ thường xuyên”, ông Hiếu nói.
Sự khác nhau giữa 4 chứng chỉ tiếng Anh “hot hit” nhất: Lựa chọn nào mới đúng với xu thế?
TIN MỚIHiện nay, các chứng chỉ tiếng Anh không còn quá xa lạ đối với nhiều người bởi tính hữu dụng của nó trong môi trường học tập và làm việc hội nhập như hiện nay. Nhưng tùy mỗi chứng chỉ sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Và dưới đây là sự khác biệt giữa 4 chứng chỉ ngoại ngữ “hot hit” nhất hiện nay là IELTS, TOEIC, TOEFL và Aptis.1. Chứng chỉ IELTSIELTS (viết tắt của cụm từ International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn 800 trung tâm trên toàn thế giới. Nội dung đề thi IELTS được phát triển bởi một đội ngũ chuyên gia quốc tế và trải qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu để đảm bảo kỳ thi luôn luôn công bằng và không thiên vị đối với bất kỳ thí sinh nào.Tại Việt Nam, chỉ có duy nhất 2 trung tâm có quyền được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS đó là IDP và BC (British Council).Để sở hữu chứng chỉ IELTS, bạn phải trải qua kỳ thi IELTS 4 kỹ năng. Kỳ thi IELTS này gồm có 2 hình thức tuỳ thuộc nhu cầu và mục đích của bạn- IELTS Academic (Học thuật) dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.- IELTS General Training (Tổng quát) dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm hoặc vì mục đích định cư nước ngoài.Bài thi IELTS sẽ đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của một người cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tất cả các thí sinh sẽ có phần thi Listening (nghe) và Speaking (nói) giống nhau, riêng Writing (viết) và Reading (đọc) sẽ có chút khác biệt ở 2 hình thức học thuật và tổng quát. Thời hạn bằng của chứng chỉ IELTS sẽ là 2 năm.Còn khi nói về lợi ích của việc học và đạt được chứng chỉ IELTS cao thì nhiều vô kể, chẳng hạn như + Học sinh được miễn thi tốt nghiệp phổ thông môn ngoại ngữ nếu có bảng điểm IELTS đạt 4.0 IELTS trở lên và còn giá trị.+ Để đạt được mục tiêu đi du học, các bạn cần phải có chứng chỉ IELTS đạt điểm trung bình 6.0 IELTS. Giá trị bằng IELTS điểm càng cao thì tỷ lệ cơ hội săn càng lớn.+ Bạn sẽ có cơ hội được xét tuyển thẳng vào trường đại học danh giá nếu sở hữu điểm số IELTS cao.+ Chứng chỉ này hiện cũng là yêu cầu chuẩn đầu ra của các trường đại học lớn.+ Sở hữu điểm số IELTS cao thì cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ rộng mở.2. Chứng chỉ TOEFLTOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn nhằm đánh giá khả năng thông thạo trong 4 lĩnh vực nghe, nói, đọc, viết. Đây là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ). Được biết, chứng chỉ TOEFL có giá trị trong 2 năm.TOEFL được chia làm 3 dạng bài thi chính, phù hợp với từng nhu cầu và mục đích của người thi – TOEFL iBT Đây là hình thức thi trên Internet để chuyển đề thi từ ETS về trung tâm tổ chức thi. Tuy nhiên, từ cuối năm 2005 thì hình thức thi này đang dần thay thế hoàn toàn cho bài thi trên giấy (PBT) và trên máy tính (CBT). Bài thi gồm 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết và kéo dài trong 4 tiếng. Lưu ý, khi làm bài thi thí sinh có thể ghi chú.- TOEFL CBT Làm bài trực tiếp trên máy tính với 4 kỹ năng nghe, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết luận, kéo dài tối đa 4 tiếng. Với hình thức làm bài này thí sinh không được ghi chú trong khi làm bài, và điểm tối đa của bài thi là 300.- TOEFL PBT Thí sinh sử dụng bút chì để làm bài thi trên giấy và đánh giá các kỹ năng đọc, nghe, ngữ pháp, viết. Hiện nay, hình thức làm bài thi này gần như không còn được sử dụng, trừ những trường hợp khu vực tiến hành thi không có điều kiện để thi iBT hay CBT.Ngoài ra, TOEFL còn chia ra thành TOEFL Junior và TOEFL Primary. Vậy sự khác biệt nữa 2 dạng này là gì?- TOEFL Junior là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ETS dành cho các em học sinh ở bậc trung học cơ sở dựa theo chuẩn TOEFL quốc tế. TOEFL Junior sẽ là tiền đề để các em có thể chinh phục TOEFL iBT nếu có mục đích để đi du học.- TOEFL Primary là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của ETS dành riêng cho các em học sinh ở bậc tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng Anh ngữ ngay từ lúc còn nhỏ. TOEFL Primary giúp định hướng cho các em chinh phục bài thi đánh giá trình độ cao hơn như TOEFL Junior, TOEFL iBT.Hiện nay, hầu hết các quốc gia du học phổ biến như Anh, Mỹ, Canada, New Zealand và Úc đều chấp nhận chứng chỉ TOEFL iBT. Các trường đai học ở khu vực Châu Á như Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia cũng đều chấp nhận TOEFL iBT trong quá trình tuyển sinh. Tuy nhiên để đảm bảo thông tin chính xác, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ lưỡng về yêu cầu tuyển sinh của trường đại học trong tầm ngắm trước để chọn thi chứng chỉ phù hợp.3. Chứng chỉ TOEICTOEIC là kỳ thi tiếng Anh quốc tế (viết tắt của cụm từ Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế). Bài thi TOEIC kiểm tra trình độ tiếng Anh của người không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ để từ đó xác định được khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp.Chứng chỉ TOEIC càng ngày càng trở nên phổ biến cho thấy tính hữu dụng của nó trong xã hội hiện nay. Theo ước tính, hằng năm, số lượng người tham dự bài thi này lên đến hơn 14 triệu người. Ngoài ra, TOEIC còn được chấp nhận bởi hơn 9000 học viện, hơn 3000 trường đại học, cao đẳng tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.Bài thi TOEIC bao gồm 2 bài thi riêng biệt là Nghe (Listening) – Đọc (Reading) và Nói (Speaking) – Viết (Writing). Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kết hợp đăng ký thi cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết để phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ theo hướng toàn diện hơn.Chia sẻ về những ưu điểm khi ôn luyện bài thi này, nhiều người đánh giá TOEIC không mất quá nhiều thời gian và công sức, tuy nhiên kiến thức đem lại rất nền tảng. Từ vựng của kỳ thi TOEIC tập trung chủ yếu vào môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu. Các chủ đề đều vô cùng gần gũi và thiết thực, có thể áp dụng tốt trong đời sống và công việc hằng ngày.Hiện tại, chứng chỉ TOEIC với mức điểm khoảng 450- 750+ đang là yêu cầu đầu ra của hầu hết các trường đại học/cao đẳng tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp lấy TOEIC là tiêu chí quan trọng khi tuyển dụng nhân viên. Ngoài ra, TOEIC sẽ phù hợp cho những người đi làm muốn được làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng Anh trong công việc.4. Chứng chỉ AptisCho những ai chưa biết, Aptis là bài test do Hội đồng Anh (British Council) đề ra, dùng để kiểm tra trình độ tiếng Anh của các thí sinh. Bài test này có thể kiểm tra cả 4 kỹ năng Listening (Nghe) – Speaking (Nói) – Reading (Đọc) – Writing (Viết) và cả mảng từ vựng cộng với ngữ pháp.Ra đời vào năm 2012, Aptis đã có mặt tại hơn 85 quốc gia trên thế giới. Điểm đặc biệt của bài thi Aptis là hình thức thi (format) trên máy tính thay vì kiểm tra trên giấy thông thường. Chi phí không quá cao mà nhanh chóng thu được kết quả (chỉ sau 48 tiếng là có thể biết kết quả). Chính vì những ưu điểm này mà các trung tâm ngoại ngữ, trường học rất yêu thích Aptis. Bản thân các thí sinh cũng vô cùng hào hứng khi chọn Aptis để tiến hành kiểm tra khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, thiết kế của bài thi Aptis đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhà tuyển dụng, đơn vị đào tạo.Được biết, kết quả Aptis được quy đổi trực tiếp sang Khung chuẩn Ngoại ngữ Châu Âu (CEFR) và tương thích với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Đánh giá được đầy đủ các cấp độ từ A1, A2, B1, B2 đến C1 và C2.Khi thi chứng chỉ Aptis, chúng ta sẽ có được những lợi ích sau đây – Nâng cao kỹ năng tiếng Anh Aptis được đánh giá là một bài thi phức hợp và toàn diện. Sau khi biết được kết quả, thí sinh có thể biết được đâu là sở trường của thí sinh và đâu là điểm yếu cần khắc phục. Không chỉ toàn diện mà Aptis còn được đánh giá là sát với thực tế cuộc sống.- Mở rộng cơ hội việc làm Aptis từ lâu cũng được coi như một tiêu chí để các nhà tuyển dụng đánh giá khả năng ngoại ngữ của các ứng viên và nhân viên. Kết quả tốt mà bạn đạt được qua bài test Aptis sẽ trở thành điểm cộng giúp bạn lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển dụng dễ dàng hơn. Ngoài ra, Aptis cực kỳ dễ sử dụng, dễ thao tác. Hình thức câu hỏi của nó cũng cực kỳ phong phú, đa dạng khiến chúng ta không cảm thấy nhàm chán.Tổng hợpVụ tạm hoãn thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Phải đặt quyền lợi thí sinh lên trên hếtTheo Huỳnh Đức – Design Hồng TrườngTrí thức trẻ
Thông báo thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) tháng 10/2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm giúp Sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định,Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)phối hợp vớiphòng Đào tạo,Viện Ngoại ngữvà các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kỳ thi tiếng Anh nội bộtháng 10/2022(mã đợt L99)diễn ra hằng tháng (vào 1-2 tuần cuối mỗi tháng) theo nội dung như sau
ạn: “Tội
Đến trưa ngày 10/11, cả IDP và Hội đồng Anh (British Council) – hai đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam, đều thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của tổ chức này ở Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trước thông tin kỳ thi IELTS tạm thời bị hoãn khiến nhiều phụ huynh và học sinh không khỏi băn khoăn và lo lắng rằng tiến trình công việc, học tập cá nhân có thể bị ảnh hưởng. Lý do là bởi IELTS đã trở thành chứng chỉ phổ biến tại Việt Nam, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như học tập, làm việc và định cư ở nước ngoài.Đến trưa ngày 10/11, cả IDP và Hội đồng Anh (British Council) đều thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của tổ chức này ở Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. (Ảnh minh hoạ)”Tội nhất học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng đến tiến trình ôn Đại học”Những năm trở lại đây, ngày càng nhiều trường Đại học có xu hướng gia tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Qua thống kê đến năm 2021, cả nước có khoảng hơn 60 cơ sở đào tạo sử dụng chứng chỉ quốc tế IELTS là tiêu chí để ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng. Đứng trước thực tế đó, nhiều học sinh đã bắt đầu ôn thi chứng chỉ IELTS từ sớm với mong muốn gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường, chuyên ngành mơ ước.Tối ngày 9/11, Hải Long (18 tuổi, Hà Nội) cũng là một trong những thí sinh nhận được thông báo tạm hoãn kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh. Đọc nội dung chia sẻ về việc tất cả kỳ thi IELTS tại Việt Nam bị tạm hoãn, Long rất bất ngờ và hoang mang. Bởi nam sinh này đang dùng chứng chỉ IELTS để làm tiêu chí xét tuyển thẳng và thi tuyển vào các trường Đại học.”Mình bắt đầu ôn thi IELTS từ năm lớp 11. Bản thân mình cũng dành rất nhiều thời gian cho việc ôn chứng chỉ này nên việc kỳ thi bị tạm hoãn khiến mình khá thất vọng. Mục tiêu của mình là đạt từ 8.0 – 9.0 IELTS để xét tuyển vào đại học, những môn khác trên lớp chỉ học với mục đích vừa đủ để thi tốt nghiệp.Việc hoãn kỳ thi IELTS khiến mình lo ngại tiến trình ôn thi tốt nghiệp bị ảnh hưởng vì dẫu sao, bây giờ đã là thời điểm cuối học kỳ một rồi. Hiện tại mình vẫn đang nghe ngóng xem thời gian bắt đầu lại kỳ thi IELTS là bao giờ, để có những điều chỉnh kịp thời. Nếu kỳ thi IELTS bị hoãn quá lâu, khiến mình phải ôn môn tiếng Anh để thay thế chứng chỉ này thì khá là vất vả với học sinh cuối cấp như mình”,Long tâm sự.Nhiều học sinh lớp 12 đang chờ đợi thông báo chính thức về thời gian tổ chức lại thi IELTS khi đã dự định dùng chứng chỉ này xét tuyển vào các trường Đại họcChị Thanh Hương (50 tuổi, Hà Nội) – một phụ huynh có con đang học lớp 12 cũng không giấu nổi lo lắng khi nhắc đến việc các kỳ thi IELTS bị tạm hoãn ở Việt Nam. Chị Hương cho biết, con chị dự định thi IELTS trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, do đến thời điểm hiện tại chưa có thông báo thời điểm chính thức tổ chức lại kỳ thi IELTS, nên chị không khỏi lo lắng con gái sẽ chểnh mảng trong chuyện học tập, khiến kết quả bài thi không được như ý.Chị Hương nói “Tội nhất học sinh lớp12 bị ảnh hưởng quá trình ôn thi Đại học. Con gái tôi đã dành trọn 1 năm trời để ôn thi IELTS nhưng giờ kỳ thi bị tạm hoãn nên tôi rất lo lắng. Dẫu biết kỳ thi bị hoãn rồi sẽ nhanh chóng được mở lại, thế nhưng con gái đang cần IELTS để xét tuyển Đại học. Cũng vì thế, cha mẹ muốn kỳ thi sớm được tổ chức, vì hiện tại cháu đã học hành chín rồi, nếu để quá lâu thì sợ con quên kiến thức, đạt kết quả không tốt.Lớp của con gái tôi cũng có khá đông các bạn đang chuẩn bị IELTS. Từ tối hôm qua, các gia đình nhận được thông tin kỳ thi IELTS bị hoãn đều bàn tán nhiều lắm. Ai cũng lo nhất là kế hoạch ôn thi tốt nghiệp của con bị ảnh hưởng nếu thời gian hoãn thi quá lâu”.Phụ huynh cũng trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng khi có con dùng kết quả thi IELTS để xét tuyển Đại học (Ảnh minh hoạ)Cùng chung cảm xúc hoang mang và lo lắng khi kỳ thi IELTS bị tạm hoãn là cô bạn Hương Mai (18 tuổi, Hà Nội). Mai cho biết bản thân cần chứng chỉ IELTS để hoàn tất hồ sơ đi du học. Nếu kỳ thi bị hoãn vô thời hạn ở Việt Nam, cô sẽ phải kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, ảnh hưởng cả tiến trình chuẩn bị đi du học.”Việc thay đổi ngày thi tác động ít nhiều đến tâm lý mình. Mình biết nhiều bạn lớp 12 còn lo lắng hơn mình vì bạn cần kết quả IELTS gấp để làm hồ sơ du học hoặc nộp vào các trường. Mình thấy nhiều trường hợp các bạn cần chứng chỉ IELTS gấp, họ đang bàn nhau sẽ phải qua Thái Lan hoặc Singapore để thi”.Sinh viên cuối cấp lo thời gian tốt nghiệp bị ảnh hưởngHiện nay, nhiều trường Đại học yêu cầu sinh viên phải có trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu thì mới được phép ra trường. Theo đó, nhiều sinh viên phải tham gia các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, Aptis… để thông qua chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của trường Đại học.Ngay khi có thông báo hoãn tổ chức các kỳ thi IELTS ở Việt Nam, nhiều sinh viên cuối cấp lo ngại thời gian tốt nghiệp bị chậm lại, gây ảnh hưởng đến quá trình xin việc hoặc học tiếp chương trình đào tạo bậc cao hơn.Trên hội nhóm của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tài khoản tên N.A đã hỏi nhà trường về biện pháp hỗ trợ hay điều chỉnh quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trước thông tin kỳ thi IELTS và Aptis tại Việt Nam bị hoãn. Được biết, Đại học Kinh tế Quốc dân đều dùng cả kết quả thi IELTS và Aptis để làm chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên.Tài khoản này viết “Em là sinh viên khóa 61 và đang làm chuyên đề tốt nghiệp, dự kiến sẽ bảo vệ trong tháng 12 tới và dự kiến tốt nghiệp tháng 3. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục vừa có quy định sẽ thanh tra các kì thi tiếng Anh lấy chứng chỉ nước ngoài (dù hiện tại mới có thông tin về IELTS và Aptis bị ảnh hưởng nhưng khả năng rất cao là TOEIC cũng sẽ bị thanh tra luôn), nên lịch thi IELTS của em bị hoãn và có thể ảnh hưởng đến việc nộp đủ hồ sơ để xét tốt nghiệp.Không biết với trường hợp này thì Nhà trường có dự tính sẽ hỗ trợ hay điều chỉnh như thế nào không hay em bắt buộc phải đăng kí xét tốt nghiệp vào đợt sau ạ?”.Một sinh viên cuối cấp trường Đại học Kinh tế Quốc dân thắc mắc nhà trường có điều chỉnh như thế nào về quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh trước thông tin kỳ thi IELTS và Aptis bị tạm hoãnĐứng trước thông tin kỳ thi IELTS bị tạm hoãn, Minh Nhật (22 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, anh chàng dự định đăng thi chứng chỉ này vào tháng 12 tới để thông qua chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của nam sinh đã bị tạm hoãn vì một số kỳ thi chứng chỉ Ngoại ngữ đã bị hoãn vô thời hạn.”Mình đã tốn gần chục triệu để đăng ký ôn thi IELTS, giờ chuyển sang thi chứng chỉ TOEIC để thay thế thì hơi lãng phí tiền bạc. Mình dự định sẽ tốt nghiệp trong tháng 4 nhưng việc thi IELTS bị hoãn có thể làm chậm tiến trình tốt nghiệp Đại học của mình.Điều này khiến mình khá lo lắng, bởi trong quá trình xin việc, nhiều công ty hoàn toàn có thể ép mức lương của sinh viên mới ra trường xuống so với năng lực khi chúng mình chưa có bằng tốt nghiệp. Đó là chưa kể, nhiều công ty bắt sinh viên phải có bằng Đại học mới được nhận vào làm”, anh chàng lo lắng.”Mình hy vọng các đơn vị tổ chức thi IELTS và Bộ Giáo dục – Đào tạo sớm có thông báo cụ thể về thời gian thi lại IELTS để sinh viên như mình có kế hoạch chuẩn bị cho lịch trình tương lai”, Minh Nhật nhấn mạnh.Hiện tại, cả IDP và Hội đồng Anh (British Council) – hai đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS tại Việt Nam, đều thông báo tạm hoãn tất cả kỳ thi IELTS và Aptis của tổ chức này ở Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.Lý do hoãn được đề cập chính thức, nhưng hiện nhiều người cho rằng có liên quan đến những vấn đề phát sinh tại một số địa điểm tổ chức thi IELTS ở Việt Nam. Thực tế, trong văn bản số 5871/BGDĐT-QLCL gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định, trong thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ, nên tiềm ẩn những nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.Tổng hợp
Thông báo thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) tháng 9/2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm giúp Sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định,Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)phối hợp vớiphòng Đào tạo,Viện Ngoại ngữvà các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kỳ thi tiếng Anh nội bộtháng 9/2022(mã đợt L98)diễn ra hằng tháng (vào 1-2 tuần cuối mỗi tháng) theo nội dung như sau

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *